Премини към основното съдържание

Проекти

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“

сряда, 5 октомври 2022 - 11:30

През септември 2022 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101100575 - 2022-BG-SILC.

През периода май 2022 - април 2024 г. НСИ ще работи по проект с европейско съфинансиране „Събиране на данни за градовете и субнационална статистика“

петък, 27 май 2022 - 09:30

През май 2022 г., в изпълнение на Споразумение за субсидия № 101052213-2021-BG-CITY с Европейската Комисия, Националният статистически институт (НСИ) стартира работа в поредната вълна от проекта „Събиране на данни за градовете и друга субнационална статистика“. България участва в различните фази на проекта от 2004 г. насам.

Подобряване на качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни

петък, 4 март 2022 - 15:55

През март 2022 г. НСИ стартира проект “Подобряване качеството на данните на вътресъюзната търговия в контекста на обмена на микроданни”.

Външнотърговската статистика играе важна роля за анализа на икономическото развитие и на политиката както на национално, така и на общностно равнище. Формирането на Брутния вътрешен продукт и Платежния баланс на страните са повлияни до голяма степен от външнотърговската дейност.

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“

понеделник, 24 януари 2022 - 15:15

През септември 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022 модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC.

Проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“

вторник, 4 януари 2022 - 16:05

Националният статистически институт започва работа по проект „Професионални умения - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2022 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №101052204-2021-BG-LFS SURVEY.

Допълнителният модул ,,Професионални умения“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2022 г. съгласно Делегиран регламент на Европейската комисия № 2020/256 от 16 декември 2019 г. и Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2020/1642 от 5 ноември 2020 година.

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

сряда, 10 ноември 2021 - 17:00

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP.

През периода ноември 2021 - февруари 2022 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

понеделник, 1 ноември 2021 - 09:40

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“

вторник, 15 юни 2021 - 17:15
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 2021.0038. В рамките на проекта ще бъдат проведени четири статистически наблюдения:
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2021 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2022 година;

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

четвъртък, 20 май 2021 - 09:30

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Конференцията мина под надслов „Първи резултати и следващи стъпки“. Участваха представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местните власти, научната общност и на неправителствените организации.