Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2023 и 2024 година“

Публикувано на: 11.07.2023 - 13:50

Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2023 и 2024 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 101101786 - 2022-BG-ICT. Целта на проекта е да осигури надеждни и международно съпоставими данни за развитието и използването на информационни и комуникационни технологии сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на електронна търговия, електронно управление, интернет сигурност и други, в съответствие с европейските правни актове в областта.

В рамките на проекта ще бъдат проведени четири статистически наблюдения:

  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2023 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2024 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2023 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2024 година.

Проектът е с продължителност 25 месеца и ще приключи през 2025 година.