Премини към основното съдържание

Проекти

НСИ започна работа по проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“

понеделник, 10 май 2021 - 16:30

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по четиригодишния проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101035829 - 2020-PL-SmartStat.

НСИ започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“

сряда, 28 април 2021 - 11:00

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 101034162 - 2020-BG-INNOV.

Проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“

четвъртък, 22 април 2021 - 14:50

През април 2021 г. Националният статистически институт започва работа по проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101034246-2020-BG-ENERGY.

Проектът е организиран в два последователни във времето и независими един от друг работни пакета.

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

понеделник, 19 април 2021 - 14:15

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW.

Информационна система „Мониторстат“ навърши една година

сряда, 6 януари 2021 - 17:25
В края на 2020 г. Информационна система „Мониторстат“ навърши една година. Тя беше разработена в рамките на проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект „Глобалните вериги стойности - изследване на международния сорсинг“

вторник, 5 януари 2021 - 14:50

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности - изследване на международния сорсинг“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016185 - 2020-BG-B5483-GVCIS.

НСИ започна работа по проект „Изследване за доходите и условията на живот - Статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021 BG“

петък, 11 декември 2020 - 12:00

През октомври 2020 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Изследване за доходите и условията на живот - Статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021 BG“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101015905 - 2020-BG-SILC.

Проект „Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила”

петък, 11 декември 2020 - 09:30

Националният статистически институт приключи работа по проект „Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.003-2017.590.

Целта на проекта беше да оцени влиянието на  коригираните дефиниции за заетост и безработица, въведени от новия Рамков регламент за производство на статистика за лицата и домакинствата (Integrated European Social Statistics - IESS FR) през 2021 г., върху броя на заетите и безработните лица и върху преизчисляването на динамичните редове, за да има сравнимост на данните.

Проект „Наблюдение на работната сила - статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021“

вторник, 8 декември 2020 - 17:25

Националният статистически институт започва работа по проект „Наблюдение на работната сила - статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016529 - 2021-BG-LFS.

Проект „Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката“

четвъртък, 3 декември 2020 - 11:10

Националният статистически институт започва работа по проект „Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 101015887-2020-BG-B5479-BR-MNE.

Основните цели на проекта са: