Премини към основното съдържание

НСИ стартира изпълнението на проект за геореферирани данни за населението за 2022 и 2023 година

Публикувано на: 11.05.2023 - 11:40

През март 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване и реорганизация на демографската статистика, статистиката на миграцията и преброяване на населението и жилищния фонд“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101101360 - 2022-BG-POP-MIGR по Програмата за единния пазар, направление „Европейска статистика“.

Основната цел е производството на грид на населението с пространствена резолюция от 1 кв. км за територията на България за референтните 2022 и 2023 година. Осигуряването на геореферирана информация за годините след Преброяване 2021 ще даде възможност за по-точно проследяване на динамиката в броя на населението на ниско териториално ниво.

Планираните дейности са насочени към изграждане на устойчив производствен процес на ежегодна грид-базирана статистика на населението, която да отговаря на изискванията, заложени в новата регулаторна рамка за Европейска статистика на населението (European statistics on population - ESOP). С изпълнението на проекта ще бъдат поставени основите за разширяване на наличността от геореферирани данни чрез осигуряване на информация за общия брой на населението и основни негови демографски характеристики като пол и възраст.

Продължителността на проекта е 24 месеца, като общата му стойност възлиза на 70 317 евро.

Повече информация за общоевропейския Грид на населението, базиран на данните от последните две преброявания на населението (2021 г. и 2011 г.), може да бъде намерена тук: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_housing_census_2021_-_population_grids.