Премини към основното съдържание

Проект „Наблюдение на работната сила - модул 2024 г. „Младите хора на пазара на труда и образователни постижения, включително прекъснали или напуснали образованието си“

Публикувано на: 20.10.2023 - 12:40

Националният статистически институт започва работа по проект „Наблюдение на работната сила - модул 2024 г. „Младите хора на пазара на труда и образователни постижения, включително прекъснали или напуснали образованието си“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №101136420-2023-BG-LFS.

Допълнителните променливи на тема „Младите хора на пазара на труда и образователни постижения, включително прекъснали или напуснали образованието си“ са включени в Наблюдението на работната сила през 2024 г. съгласно Делегиран регламент на Европейската комисия № 2022/2447 от 30 септември 2022 г. и Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2022/2312 от 25 ноември 2022 година.

Целта на проекта е да осигури по-подробна и съпоставима на Европейско ниво информация за степента на започнато, но незавършено успешно формално образование или обучение, и основната причина за това; съответствието на степента на образование, специалността и уменията с изискванията на извършваната работа.

Получените резултати ще предоставят ценна информация за развитието на политиките на ЕС, свързани с младите хора на пазара на труда, и тяхното образователно ниво.

Проектът е с продължителност 22 месеца и ще приключи през май 2025 година.