Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Плевен"

Пламен Петков
Началник на отдел "Статистически изследвания - Плевен"
 
За контакти:
адрес: 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" №1
тeл.: +359 64 890415