Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Видин"

Цветан Цветков
Началник на отдел "Статистически изследвания - Видин"
 
За контакти:
адрес: 3700, Видин, Южна промишлена зона №49
тeл.: +359 94 609262