Премини към основното съдържание

ТСБ - Североизток

Деян Славов
Деян Славов
Директор на ТСБ - Североизток
 
Роден на 16.12.1972 г. в гр. Хасково.
Магистър по икономика в специалност „Икономика и управление на индустрията“ – Стопанска академия  „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов.
Работи в НСИ от 1998 година до момента , като заема експертна и ръководни позиции с двугодишно прекъсване.
Директор на Териториално статистическо бюро - Варна от 2009 до 2015 година.
Директор на Териториално статистическо бюро - Североизток от 2015 година.
Участие с доклад на Международна научна конференция на тема "Модерната статистика: нови предизвикателства за развитие“ през 2015 г.
Публикации: " Визия за организацията и функционирането на НСИ през 2025", „Организация на работата в НСИ и ТСБ с приложение на ИКТ в статистическата дейност", „ВАРНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ“ - изграждане на IoT система в гр. Варна за подобряване на инфраструктурата и получаване на статистически данни" в сътрудничество с д-р Галя Статева. 
Участие през 2017 година в Международна конференция, организирана от Националния статистически институт, съвместно със Статистическия институт на Белгия, на която са представени резултатите от проект ESSnet за Big Data.
 
За контакти:
адрес: 9027, Варна, бул. "Сливница" 191
тeл.: +359 52 575211