Премини към основното съдържание

Дирекция "Демографска и социална статистика"

Магдалена Костова
Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"
 
Родена в гр. Велико Търново.
Завършила е Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ в гр. Велико Търново.
Магистър по икономика, специалност „Социално-икономическа информация“ Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов”.
От 1995 г. последователно е заемала експертни и ръководни позиции в Националния статистически институт. В периода 1995 – 2003 г. работи като експерт в териториално статистическо бюро гр. Плевен. От 2003 до 2011 работи като експерт в отдел „Демографска статистика“, в Централно управление на НСИ. От 2012 е назначена за началник на отдел „Демографска статистика и регионални данни“. От 2015 до настоящия момент заема длъжността директор на дирекция „Демографска и социална статистика“.
Владее английски, ползва руски.
 
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 411