Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"

Цветозария Гатева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
 
За контакти:
адрес: 5500, Ловеч, ул."Съйко Съев" № 56
тeл.: +359 68 686068
факс: +359 68 603558