Премини към основното съдържание

Дирекция "Обща администрация"

Милко Пецанков
Директор на дирекция "Обща администрация"
 
Роден на 12 юли 1973 г. в гр. Кърджали.
През 1991 г. завършва средното си образование в  гимназия с природо-математическа насоченост „Отец Паисий“, гр. Кърджали.
През март 2001 г. завършва Университета за национално и световно стопанство гр. София /УНСС/, Финансово - счетоводен факултет, специалност „Счетоводство и контрол“.
През 2009 г. завършва Югозападен университет „Неофит рилски“ гр. Благоевград, магистърска степен по специалност „Право“. През 2010 г. придобива юридическа правоспособност по чл. 294 от Закона за съдебната власт.
От 1996 до 1999 г. работи като банков счетоводител „Влогово-кредитна дейност“ в Банка ДСК.
От 1999 до 2003 г. е управител на търговски дружества.
От 2003 до 2021 г. работи в  Министерство на вътрешните работи, където заема различни длъжности  до началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и началник на Районно управление Кърджали.
През 2022 г. работи като „Служител по сигурността на информацията“ в Агенция по вписванията.
През януари 2023 г. постъпва като главен експерт в сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП“ в Националния статистически институт.
През юни 2023 г. е назначен на длъжността началник на сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП“ на пряко подчинение на Председателя на Националния статистически институт.

От април 2024 г. е назначен за директор на дирекция "Обща администрация".

 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 644