Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Монтана"

Лиляна Младенова
И. д. началник на отдел "Статистически изследвания - Монтана"
 
За контакти:
адрес: 3400, Монтана, ул. "Никола Вапцаров" №2
тeл.: +359 96 391814