Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Габрово"

Георги Цветков
Георги Цветков
Началник на отдел "Статистически изследвания - Габрово"
 
Роден на 16 септември 1960 г. в гр. Павликени.
Магистър по математика от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Магистър по Информатика и информационни технологии на Тракийски университет, гр. Стара Загора
В периода 1990 – 2009 г. е преподавател по математика, информатика и Иинформационни технологии, заместник-кмет на Община Дряново.
Работи в Националния статистически институт от 2009 г. като Директор на ТСБ – Габрово и като началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово при ТСБ – Север от 2015 г.
Председател на Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“ и на Общинския комитет „Васил Левски“ в гр. Дряново.
 
 
За контакти:
адрес: 5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65
тeл.: +359 66 819722
факс: +359 66 800320