Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Русе"

Марчела Киселова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Русе"
 
За контакти:
адрес: 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
тeл.: +359 82 811417