Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Русе"

Марчела Киселова
Марчела Киселова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Русе"
 

Магистър по специалност „Финанси“.
От 1985 работи в НСИ последователно като специалист, експерт, началник на сектор, а от 2017 г. е началник на отдела.

За контакти:
адрес: 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16
тeл.: +359 82 811417