Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Разград"

Даниела Данаилова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Разград"
 
За контакти:
адрес: 7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15
тeл.: +359 84 616112
факс: +359 84 660281