Премини към основното съдържание

Продажби на дребно


ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2020
Общо 46 560 409
Храни, напитки и тютюневи изделия 18 503 439
в това число:
Плодове 705 293
Зеленчуци 1 280 398
Мляко, млечни продукти и яйца 1 982 821
Месо и месни продукти 2 599 208
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 359 735
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 1 939 873
Захар и захарни сладкарски изделия 1 315 072
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 450 610
Спиртни напитки 691 384
Вина 327 378
Бира 578 027
Безалкохолни напитки 802 308
Тютюневи изделия 2 473 958
Кафе, чай и какао 545 914
Нехранителни стоки 28 056 970
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 164 081
Облекла и кожухарски изделия 1 670 312
Обувки 445 907
Материали за текущ ремонт на жилище 725 487
Горива за отопление 244 253
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 1 202 872
Килими и други подови настилки 128 720
Домакински текстил 121 521
Домакински уреди 1 013 201
Стоки за домакинството 984 581
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 685 992
Домакински стоки за краткотрайна употреба 646 390
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 3 578 941
Автомобили 2 236 493
Мотоциклети и велосипеди 72 373
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 1 503 233
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 5 183 281
Съобщителна техника 847 868
Радио- и телевизионни стоки 308 565
Оптика и фотопринадлежности 106 574
Компютърна и канцеларска техника 865 867
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 29 779
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 172 627
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 809 740
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 525 304
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 045 345
Лични принадлежности, н.д. 524 174
Строителни материали 1 339 541
30.11.2021