Премини към основното съдържание

Продажби на дребно


ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО - 2021 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2021
Общо 54 637 068
Храни, напитки и тютюневи изделия 20 855 925
в това число:
Плодове 865 670
Зеленчуци 1 579 373
Мляко, млечни продукти и яйца 2 423 574
Месо и месни продукти 3 137 776
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 383 515
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 2 144 283
Захар и захарни сладкарски изделия 1 415 374
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 552 256
Спиртни напитки 727 492
Вина 376 356
Бира 623 309
Безалкохолни напитки 862 889
Тютюневи изделия 2 657 504
Кафе, чай и какао 589 991
Нехранителни стоки 33 781 143
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 190 113
Облекла и кожухарски изделия 2 136 413
Обувки 570 661
Материали за текущ ремонт на жилище 855 296
Горива за отопление 305 039
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 1 509 445
Килими и други подови настилки 163 572
Домакински текстил 147 953
Домакински уреди 1 147 246
Стоки за домакинството 1 209 973
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 856 736
Домакински стоки за краткотрайна употреба 780 820
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 3 901 066
Автомобили 2 836 604
Мотоциклети и велосипеди 87 763
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 1 754 234
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 6 803 444
Съобщителна техника 892 497
Радио- и телевизионни стоки 349 331
Оптика и фотопринадлежности 110 520
Компютърна и канцеларска техника 1 047 604
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 29 802
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 189 784
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 935 334
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 609 599
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 253 047
Лични принадлежности, н.д. 577 748
Строителни материали 1 572 418
30.11.2022