A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
161 96462 2 Къмпинг – Добруджа Kamping – Dobrudzha (83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич 1962
162 98212 1 Курортен комплекс "Слънчев бряг" Kurorten kompleks "Slanchev bryag" (BGS15) общ. Несебър, обл. Бургас 222
163 98226 1 Курортен комплекс "Боровец" Kurorten kompleks "Borovets" (SFO39) общ. Самоков, обл. София 222
164 98230 1 Курортен комплекс "Пампорово" Kurorten kompleks "Pamporovo" (SML31) общ. Смолян, обл. Смолян (SML38) общ. Чепеларе, обл. Смолян 222
165 98260 1 Ваканционно селище "Дюни" Vakantsionno selishte "Dyuni" (BGS21) общ. Созопол, обл. Бургас 222
166 99958 1 Курортен комплекс "Албена" Kurorten kompleks "Albena" (DOB03) общ. Балчик, обл. Добрич 222