A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
41 94455 2 Горна трака Gorna traka (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
42 94469 2 Добрева чешма Dobreva cheshma (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
43 94472 2 Виница-север Vinitsa-sever (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
44 94486 2 Ваялар Vayalar (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
45 94497 2 Траката-разширение Trakata-razshirenie (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
46 94502 2 Фатрико дере Fatriko dere (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
47 94513 2 Дели сава Deli sava (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
48 94527 2 Манастирски рид Manastirski rid (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
49 94530 2 Бялата чешма и Дъбравата Byalata cheshma i Dabravata (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
50 94544 2 Ален мак Alen mak (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
51 94558 2 XI шахта XI shahta (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 268
52 94561 2 Острицата Ostritsata (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1494
53 94575 2 Сухото дере Suhoto dere (32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас 268
54 94589 2 Каптажа Kaptazha (32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас 268
55 94592 2 Лозницата Loznitsata (07332) гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас 268
56 94602 2 Бадемите Bademite (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас (63183) с. Рудник, общ. Бургас, обл. Бургас 1883
57 94616 2 Пръстницата Prastnitsata (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас 268
58 94628 2 Брястите Bryastite (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас 268
59 94633 2 Лозята Lozyata (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас 268
60 94647 2 Батака Bataka (72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас 268