A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
61 94650 2 Върбицата Varbitsata (72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас 268
62 94664 2 Заслона Zaslona (21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас 268
63 94678 2 Край канала Kray kanala (21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас 268
64 94681 2 Черниците Chernitsite (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас 268
65 94695 2 Училищното Uchilishtnoto (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас 268
66 94705 2 Трите кладенчета Trite kladencheta (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас 268
67 94719 2 Инцараки Intsaraki (11538) с. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас 260
68 94722 2 Чолакова чешма Cholakova cheshma (39164) с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас 260
69 94736 2 Янчева поляна Yancheva polyana (00182) с. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна 266
70 94743 2 Терасите Terasite (00182) с. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна 266
71 94753 2 Доброгледски лозя Dobrogledski lozya (21587) с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна 266
72 94767 2 Трите воденици Trite vodenitsi (21988) с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна 266
73 94770 2 Студен кладенец Studen kladenets (53691) с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна 266
74 94784 2 Лозите Lozite (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 266
75 94798 2 Черноморска панорама Chernomorska panorama (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна 266
76 94808 2 Поляните Polyanite (39459) с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич 266
77 94811 2 Панорама I Panorama I (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна 266
78 94825 2 Панорама II Panorama II (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна 266
79 94839 2 Панорама III Panorama III (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна 266
80 94842 2 Могилите Mogilite (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна 266