A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
81 94856 2 Баш Самоков Bash Samokov (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
82 94869 2 Чичера Chichera (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
83 94873 2 Суха река Suha reka (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
84 94887 2 Райкьовец Raykyovets (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
85 94890 2 Котката Kotkata (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
86 94900 2 Горунака Gorunaka (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
87 94914 2 Хаджирашова чешма Hadzhirashova cheshma (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
88 94928 2 Рибарника Ribarnika (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София 272
89 94931 2 Стубела Stubela (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София 272
90 94945 2 Рибарица Ribaritsa (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София 272
91 94959 2 Над язовира Nad yazovira (05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София 272
92 94962 2 Кобиля Kobilya (05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София 272
93 94976 2 Спиловица Spilovitsa (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София 272
94 94984 2 Шарковото Sharkovoto (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София 272
95 94993 2 Пашовото Pashovoto (44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София 272
96 95008 2 Долни дол Dolni dol (44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София 272
97 95011 2 Манастирското Manastirskoto (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София 272
98 95025 2 Златичора Zlatichora (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София 272
99 95039 2 Язовир Батак Yazovir Batak (02837) гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик 255
100 95460 2 Брастите - 1 Brastite - 1 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821