A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
1 94015 1 Курортен комплекс "Златни пясъци" Kurorten kompleks "Zlatni pyasatsi" (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 222
2 94023 2 ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър VETS Dolna Beshovitsa na r. Iskar (22023) с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца 243
3 94037 2 Узунджата Uzundzhata (58356) гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас 257
4 94040 1 Курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" Kurorten kompleks "Sv. sv. Konstantin i Elena" (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 222
5 94085 1 Курортен комплекс "Международен младежки център - Приморско" Kurorten kompleks "Mezhdunaroden mladezhki centar - Primorsko" (BGS27) общ. Приморско, обл. Бургас 222
6 94099 2 Семково Semkovo (BLG02) общ. Белица, обл. Благоевград 1931
7 94112 2 Цигов чарк Tsigov chark (62004) гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик 254
8 94126 2 ДЗС DZS (63427) гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе 246
9 94130 2 Стълпище Stalpishte (47977) с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе 247
10 94143 2 Кария Karia (83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич 294
11 94157 2 Червенка Chervenka (81178) гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас 256
12 94160 2 Гладно поле Gladno pole (40227) с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. София 262
13 94174 2 Вилна зона "Крушов баир" Vilna zona "Krushov bair" (37798) гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца 259
14 94188 2 Пети километър Peti kilometar (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 271
15 94191 2 Хайдушки поляни Haydushki polyani (SML31) общ. Смолян, обл. Смолян 600
16 94201 2 Кринчовица Krinchovitsa (87374) гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол 267
17 94215 2 Черешево Chereshevo (PDV39) общ. Кричим, обл. Пловдив 619
18 94229 2 Перчемлията Perchemliyata (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
19 94232 2 Долна Трака Dolna Traka (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
20 94246 2 Припек Pripek (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286