A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
121 95248 2 Тарфа Tarfa (44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас 1700
122 95251 2 Севлиевски лозя Sevlievski lozya (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово 1701
123 95265 2 Чифлика Chiflika (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово 1701
124 95279 2 "Кунино Енерджи" - АД, Сградоцентрала "Kunino Enerdzhi" - AD, Sgradotsentrala (40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца 1704
125 95282 2 "Кунино Енерджи" - АД, Бетонов възел "Kunino Enerdzhi" - AD, Betonov vazel (40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца 1704
126 95296 2 Индустриална зона Куклен Industrialna zona Kuklen (40467) гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив 1705
127 95306 2 Курортен комплекс Върбица Kurorten kompleks Varbitsa (SHU10) общ. Върбица, обл. Шумен 1810
128 95312 2 Пристанище Pristanishte (56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе 1815
129 95323 2 Помпена станция Pompena stantsia (56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе 1815
130 95337 2 Индустриална зона Марица Industrialna zona Maritsa (03839) с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив (78080) с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив 1814
131 95340 2 Бизнес парк Бургас 1 Biznes park Burgas 1 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
132 95354 2 Бизнес парк Бургас 2 Biznes park Burgas 2 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
133 95368 2 Бизнес парк Бургас 3 Biznes park Burgas 3 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
134 95371 2 Бизнес парк Бургас 4 Biznes park Burgas 4 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
135 95385 2 Бизнес парк Бургас 5 Biznes park Burgas 5 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
136 95399 2 Фотоволтаичен парк Мочура Fotovoltaichen park Mochura (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
137 95409 2 Бизнес парк Сарафово Biznes park Sarafovo (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
138 95412 2 Бизнес парк Меден рудник Biznes park Meden rudnik (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
139 95426 2 Бизнес парк Крайморие Biznes park Kraymorie (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
140 95438 2 Рибарско селище Ribarsko selishte (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821