A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
141 95443 2 Птицата Ptitsata (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
142 95457 2 Шилото Shiloto (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
143 95474 2 Брастите - 2 Brastite - 2 (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
144 95488 2 Каменица - Изворите Kamenitsa - Izvorite (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
145 95491 2 Тополите Topolite (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
146 95501 2 Черни дол Cherni dol (34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София 1854
147 95515 2 Росенец Rosenets (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас 1821
148 95529 2 Пирин Pirin (61813) гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград 1822
149 95532 2 Шато Бургозоне Shato Burgozone (54020) гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца 1823
150 95546 2 Китка Kitka (BGS18) общ. Руен, обл. Бургас 1851
151 95553 2 Върбите Varbite (BLG28) общ. Кресна, обл. Благоевград 1861
152 95563 2 Балабанчево Balabanchevo (70247) гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 1880
153 95577 2 Каменско Kamensko (47096) с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 1880
154 95580 2 Черноморска панорама Ювез Chernomorska panorama Yuvez (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 1884
155 95594 2 Хълмовете на Плана Halmovete na Plana (65231) гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София 1920
156 95604 2 Туристически комплекс Армира Turisticheski kompleks Armira (32024) гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково 1986
157 95618 2 Жабокрек Zhabokrek (62671) гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил 1998
158 95621 2 Кичево – север Kichevo – sever (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 2003
159 96007 2 Равно расте Ravno raste (34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София 1854
160 96147 2 Побит камък Pobit kamak (52012) с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София 1854