A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
101 95042 2 Курорт "Сливенски минерални бани" Kurort "Slivenski mineralni bani" (30990) с. Злати войвода, общ. Сливен, обл. Сливен 1352
102 95056 2 Курорт "Огняновски минерални бани" Kurort "Ognyanovski mineralni bani" (BLG13) общ. Гърмен, обл. Благоевград 1369
103 95066 2 Кюмбетите Kyumbetite (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна 1611
104 95073 2 Шашкъните Shashkanite (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна 1611
105 95087 2 Фазанарията Fazanariyata (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна 1611
106 95090 2 Солницата Solnitsata (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна 1611
107 95100 2 Индустриална зона Летница Industrialna zona Letnitsa (43476) гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч 1671
108 95114 2 Фотоволтаичен парк - Адата Fotovoltaichen park - Adata (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив 1670
109 95128 2 Промишлена зона - Искра Promishlena zona - Iskra (32826) с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив 1670
110 95131 2 Фотоволтаичен парк - Кунин Ямач Fotovoltaichen park - Kunin Yamach (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив 1670
111 95145 2 Фотоволтаичен парк - Чилингирско Fotovoltaichen park - Chilingirsko (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив 1670
112 95159 2 Фотоволтаичен парк - Мерата Fotovoltaichen park - Merata (36230) с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив 1670
113 95162 2 Индустриален парк Шумен Industrialen park Shumen (83510) гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен 1676
114 95176 2 Хоталич Hotalich (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово 1677
115 95181 2 Планински туристически комплекс "Беклемето" Planinski turisticheski kompleks "Beklemeto" (02448) с. Балканец, общ. Троян, обл. Ловеч (03486) с. Бели Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч 1688
116 95193 2 Арапя Arapya (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас 1699
117 95203 2 Боруна Boruna (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас 1695
118 95217 2 Диньов гьол Dinyov gyol (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас 1696
119 95220 2 Нестинарка Nestinarka (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас 1698
120 95234 2 Оазис Oazis (44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас 1697