A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Код на типа Име Транслитерация ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание Код на документа
21 94256 2 Орехчето Orehcheto (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
22 94263 2 Черешова градина Chereshova gradina (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
23 94277 2 Крушова градина Krushova gradina (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
24 94280 2 Панорама Panorama (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 286
25 94294 2 Балъм дере Balam dere (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
26 94304 2 Ментеше Menteshe (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
27 94318 2 Кочмар Kochmar (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
28 94321 2 Планова Planova (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
29 94335 2 Пчелина Pchelina (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
30 94349 2 Сълзица Salzitsa (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
31 94352 2 Сотира Sotira (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
32 94366 2 Боровец-север Borovets-sever (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
33 94371 2 Боровец-юг Borovets-yug (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
34 94383 2 Ракитника Rakitnika (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
35 94397 2 Прибой Priboy (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
36 94407 2 Зеленика-част Zelenika_chast (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
37 94410 2 Летище Letishte (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
38 94424 2 Под селото Pod seloto (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
39 94438 2 Акчелар Akchelar (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261
40 94441 2 Телевизионна кула Televizionna kula (VAR06) общ. Варна, обл. Варна 261