Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата, ноември 2008 г.

четвъртък, 15 януари 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272.78 лв. на 320.06 лв. или с 17.3%.

Прессъобщение