Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Хасково"

Светла Велева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Хасково"
 
За контакти:
адрес: 6300, Хасково, бул. "България" №152
тeл: +359 38 608888