Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"

Отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
Живко Курсов
Началник на отдел "Статистически изследвания - Пловдив"
 
За контакти:
адрес: 4006, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59
тeл: +359 32 658720