Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"

Милена Караиванова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
 
За контакти:
адрес: 6003, Стара Загора, ул. "Армейска" №5
тeл: +359 42 619412
факс: +359 42 605652