Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Сливен"

Антон Георгиев
Началник на отдел "Статистически изследвания - Сливен"
 
За контакти:
адрес: 8800, Сливен, бул. "Банско шосе" №5
тeл: +359 44 613412
факс: +359 44 624054