Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Бургас"

Дочка Камбурова
Началник на отдел "Статистически изследвания - Бургас"
 
За контакти:
адрес: 8010, Бургас, ж.к."Славейков", ул."Янко Комитов" №3
тeл: +359 56 851916