Премини към основното съдържание

Регистър на служителите, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Име Длъжност Дирекция/Отдел/Сектор Дата на деклариране
КАЛИНА ТОДОРОВА КАЗАНДЖИЕВА Директор ТСБ - Ямбол 01.01.2009 г.
ИСКРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА Директор ТСБ - София-град 16.01.2009 г.
КАТЯ АНДОНОВА МИРЧЕВА Директор ТСБ - Кюстендил 16.01.2009 г.
ГИНКА ВЕЛИКОВА КРАЧУНОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на строителството и инвестициите"
19.01.2009 г.
АНЕЛИЯ ВИХЪРОВА ДИМИТРОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на строителството и инвестициите"
19.01.2009 г.
ЕВДОКИЯ ИЛИЕВА ПАНЧЕВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
19.01.2009 г.
ЙОРДАНКА ЛЮБЕН ЛАШКОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
19.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА-АЛТЪНОВА Старши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
19.01.2009 г.
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА КАМЕНСКА Старши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
19.01.2009 г.
МАЯ СТОИЛОВА БОЖИЛОВА Младши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
19.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА Началник  на отдел Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия"
19.01.2009 г.
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЛУЛЧЕВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия",
Сектор "Контрол и разпространение на данни"
19.01.2009 г.
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ЯКИМОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Демографска статистика"
19.01.2009 г.
ИВАЙЛО ТРАЯНОВ ГАВАЗКИ Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Демографска статистика"
19.01.2009 г.
ДЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ПОПЧЕВА Старши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Демографска статистика"
19.01.2009 г.
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
19.01.2009 г.
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ СТАНЕВ Директор Дирекция "Информационни технологии и
административни регистри"
19.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА Директор ТСБ - Благоевград 19.01.2009 г.
ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА Директор ТСБ - Перник 19.01.2009 г.
ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ Директор ТСБ - Пловдив 19.01.2009 г.
СТЕФКА ИВАНОВА МАЛЧЕВА Директор ТСБ - Силистра 19.01.2009 г.
АТАНАСУЛА ДИМИТРИУ КОЦОПУЛУ-НАСТЕВА Директор ТСБ - Шумен 19.01.2009 г.
ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА Директор ТСБ - Търговище 19.01.2009 г.
МИЛЕНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА Директор ТСБ - Стара Загора 19.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ МАРКОВА ЛАЗАРОВА Директор ТСБ - Видин 19.01.2009 г.
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА Директор ТСБ - Кърджали 19.01.2009 г.
ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА Директор ТСБ - Разград 20.01.2009 г.
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КИСЬОВА Директор ТСБ - Бургас 20.01.2009 г.
ЦВЕТОЗАРИЯ ДИМИТРОВА ГАТЕВА Директор ТСБ - Ловеч 20.01.2009 г.
БОЙКА ИВАНОВА БОРИСОВА Директор ТСБ - Монтана 20.01.2009 г.
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЩЕРЕВ Директор ТСБ - Пазарджик 20.01.2009 г.
НАСКО ГРУДЕВ НАНЕВ Директор ТСБ - Хасково 20.01.2009 г.
ТАТЯНА ИВАНОВА КАЛАПИШЕВА Главен  инспектор Инспекторат 20.01.2009 г.
СТАНКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА Началник  на отдел Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на строителството и инвестициите"
20.01.2009 г.
ПЕТЯ ГЕНЧЕВА МИШОНСКА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на строителството и инвестициите"
20.01.2009 г.
ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЯНОВ Началник  на отдел Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
20.01.2009 г.
ГЕРГАНА МАРКОВА МАЕВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
20.01.2009 г.
ЕЛКА МЕТОДИЕВА ЕРМЕНКОВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността"
20.01.2009 г.
ЯНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността",Сектор "ПРОДКОМ"
20.01.2009 г.
ИВАНКА БОЖИНОВА БИШКАРОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
20.01.2009 г.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА Началник  на отдел Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
20.01.2009 г.
ТАТЯНА ВАНКОВА НИКОЛОВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
20.01.2009 г.
КАРМЕН ИСКРОВА ГЕОРГИЕВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
20.01.2009 г.
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАЛИНСКА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
20.01.2009 г.
АРСЛАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ Младши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
20.01.2009 г.
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
20.01.2009 г.
ДАРИНКА СОТИРОВА ДИНЕВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
20.01.2009 г.
ИРЕНА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА - ВИДЕНОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
20.01.2009 г.
МИЛЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Ресурс - използване"
20.01.2009 г.
ИЛОНА ПАНКОВА НОВАНСКА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Ресурс - използване"
20.01.2009 г.
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Ресурс - използване"
20.01.2009 г.
НИНА ПЛАМЕНОВА РАЛЧЕВА Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Ресурс - използване"
20.01.2009 г.
СИЛВИЯ   РУБИНОВА  КАВГАДЖИЙСКА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия"
20.01.2009 г.
ЕРМА ГЕНАДИЕВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия"
20.01.2009 г.
РОСТИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия"
20.01.2009 г.
ЛЮДМИЛА РУСЛАНОВА СТРАШИМИРОВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия",
Сектор "Контрол и разпространение на данни"
20.01.2009 г.
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Демографска статистика"
20.01.2009 г.
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА КОСТОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор " Статистика на миграцията"
20.01.2009 г.
КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА БЛАГОЕВА Старши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор " Статистика на миграцията"
20.01.2009 г.
ИРЕНА ИВАНОВА ДУДОВА Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Териториална организация на информацията"
20.01.2009 г.
СИЛВИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Териториална организация на информацията"
20.01.2009 г.
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Регионална статистика "
20.01.2009 г.
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИЛОВА Държавен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Статистика на селското стопанство"
20.01.2009 г.
МАЯ ТОДОРОВА ПАПАЗОВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "НИРД, иновации и информационно общество"
20.01.2009 г.
СВЕТОСЛАВА БОЖИДАРОВА ГРЪНЧАРОВА-ФИЛИПОВИЧ Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "НИРД, иновации и информационно общество"
20.01.2009 г.
РАЙКА ЦЕНОВА ПАНАЙОТОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
НЕЗАБРАВКА КИРИЛОВА ГЕРГОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
РОСИЦА ПАВЛОВА ХРИСТОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
ЕЛЕНА АСПАРУХОВА СТЕФАНОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
ПАВЛИНА АТАНАСОВА ПАВЛИКЯНОВА - ХРИСТОЗОВА Старши  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
КИРИЛ КОНОВ МИЛАНОВ Младши  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА ВЛАХОВА Младши  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Социална статистика"
20.01.2009 г.
КРАСИМИРА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти",
Сектор"Протокол"
20.01.2009 г.
ПАВЛИНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА Началник на отдел Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически метаданни и стандарти"
20.01.2009 г.
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ИСКРЕНОВА Главен  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически метаданни и стандарти"
20.01.2009 г.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ Старши  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически метаданни и стандарти"
20.01.2009 г.
АЛБЕНА МОНОВА ГЕНОВА Държавен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Администриране на база данни"
20.01.2009 г.
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА Държавен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Администриране на база данни"
20.01.2009 г.
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА РАКОВСКА Главен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Администриране на база данни"
20.01.2009 г.
ИРИНА ГЕОРГИЕВА БИЛКОВСКА Старши  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Администриране на база данни"
20.01.2009 г.
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕЙЧИНОВ Младши  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Администриране на база данни"
20.01.2009 г.
СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ Директор Дирекция "Човешки ресурси и управление на
собствеността"
20.01.2009 г.
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ВЕНКОВА Младши експерт Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор "Строителство, ремонт и поддръжка"
20.01.2009 г.
БОЖИДАР БОРИСОВ ПЪРВАНОВ Държавен  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Връзки с потребители и пресцентър"
20.01.2009 г.
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Връзки с потребители и пресцентър"
20.01.2009 г.
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ХАНДЖИЕВА Директор ТСБ - Русе 21.01.2009 г.
ДИАНА ГЕЧЕВА ЯНЧЕВА Директор Дирекция "Бизнес статистика" 21.01.2009 г.
НЕВЕНА МАРКОВА ПАНАГОНОВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
21.01.2009 г.
ГАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА - ДЖОЛОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
21.01.2009 г.
ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Младши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
21.01.2009 г.
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВСКА Младши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
21.01.2009 г.
МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНЕВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
21.01.2009 г.
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
21.01.2009 г.
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на външната търговия",
Сектор "Контрол и разпространение на данни"
21.01.2009 г.
ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
21.01.2009 г.
ТЕОФАНА ГЕНКОВА ГЕНОВА Директор Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика" 21.01.2009 г.
ЖАКЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА-АНГЕЛОВА Държавен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда"
21.01.2009 г.
РУМЕН МЛАДЕНОВ РУМЕНОВ Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда"
21.01.2009 г.
ПЕТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ Младши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда"
21.01.2009 г.
РУМЯНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА Началник  на сектор Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда",
Сектор "Финансови показатели и сметки"
21.01.2009 г.
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда",
Сектор "Финансови показатели и сметки"
21.01.2009 г.
ЕЛЕОНОРА ЛЕНИН АВРАМОВА Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда",
Сектор "Финансови показатели и сметки"
21.01.2009 г.
МАРИЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда",
Сектор "Финансови показатели и сметки"
21.01.2009 г.
МАРИЯ ВЕЛИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА Държавен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Статистика на селското стопанство"
21.01.2009 г.
КРАСИМИРА НИКОЛОВА КЪНЕВА Главен експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Статистика на селското стопанство",
Сектор "Икономически сметки и доходи"
21.01.2009 г.
ВАНЯ ДИНЧЕВА ЖЕЛЕВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "НИРД, иновации и информационно общество"
21.01.2009 г.
КРАСИМИР АСЕНОВ ТАЧЕВ Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "НИРД, иновации и информационно общество"
21.01.2009 г.
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
21.01.2009 г.
АНТОАНЕТА САРОВА ЙОТОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
21.01.2009 г.
МИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Планиране и управление на качеството"
21.01.2009 г.
ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти"
21.01.2009 г.
ЙОРДАНКА ИВАНОВА АНАСТАСОВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти"
21.01.2009 г.
ЦАНКА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА Старши  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически метаданни и стандарти"
21.01.2009 г.
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ Главен  експерт Отдел "Управление при кризи, ЗОВ-С и ОМП" 21.01.2009 г.
МАГДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Главен  специалист Отдел "Управление при кризи, ЗОВ-С и ОМП" 21.01.2009 г.
ИВЕТА НИКОЛАЕВА  ФУРНАДЖИЕВА Началник  на сектор Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
21.01.2009 г.
МИЛКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА Държавен  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Публикации"
21.01.2009 г.
МАРИЯ ПАВЛОВА БЪЛГАРОВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Публикации"
21.01.2009 г.
МИЛА БОГОМИЛОВА ТРИФОНОВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Публикации"
21.01.2009 г.
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ Началник на отдел Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
21.01.2009 г.
АНТОН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ Директор ТСБ - Сливен 22.01.2009 г.
ЮЛИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
22.01.2009 г.
ПАЛМИРА ИЛИЕВА ФАРАХ Старши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите"
22.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛОШЕВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
22.01.2009 г.
ТАНЯ АВГУСТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА-КИСОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
22.01.2009 г.
ТОДОР АНТОНОВ ДАВИДКОВ Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
22.01.2009 г.
МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси"
22.01.2009 г.
ИРИНА СТЕФАНОВА МИТОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси"
22.01.2009 г.
ИВАНКА СПАСОВА ЦВЕТКОВА Началник  на сектор Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси",
Сектор "Енергийни баланси"
22.01.2009 г.
АНТОНИЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси",
Сектор "Енергийни баланси"
22.01.2009 г.
КАЛИНКА РАЙЧЕВА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси",
Сектор "Енергийни баланси"
22.01.2009 г.
МАРИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВСКА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
22.01.2009 г.
СТЕФАН  ВЕНЕЦ ЦОНЕВ Началник  на отдел Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда"
22.01.2009 г.
СТОЯНКА ЛУКОВА МАСТИКОВА Държавен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Статистика на околна среда"
22.01.2009 г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕРГОВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Бизнес тенденции и анализи"
22.01.2009 г.
АННА ЮЛИЕВА БАХНЕВА Главен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Бизнес тенденции и анализи"
22.01.2009 г.
ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел  "Бизнес тенденции и анализи"
22.01.2009 г.
НАДЯ СИМЕОНОВА БОШНАКОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
22.01.2009 г.
КАТЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА Старши  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
22.01.2009 г.
НИНА КОЛЕВА КИСЕЛКОВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти"
22.01.2009 г.
ВАСЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИРОВА Главен  специалист Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
22.01.2009 г.
КОСТАДИНКА ПАНЕВА ЛЮБЕНОВА Технически  сътрудник - домакин Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
22.01.2009 г.
СВЕТЛАНА БЕЛЧЕВА ШАБЕДИН Технически  сътрудник - секретар Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
22.01.2009 г.
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА Технически  сътрудник - секретар Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
22.01.2009 г.
ДИАНА ДИМИТРОВА МАЛИНОВА Младши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
22.01.2009 г.
КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРОВА Младши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
22.01.2009 г.
НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ Директор ТСБ - Добрич 23.01.2009 г.
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА ПЕТРОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на промишлеността",Сектор "ПРОДКОМ"
23.01.2009 г.
АНТОНИЯ  НИКОЛОВА ПАЧЕВА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО"
23.01.2009 г.
МИЛАДА ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО"
23.01.2009 г.
ВАНЯ ПАВЛОВА КОЛЕВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО"
23.01.2009 г.
ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА МАЛИНКОВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО"
23.01.2009 г.
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА Държавен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
23.01.2009 г.
МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
23.01.2009 г.
ДОРА ПЕТРОВА КОТЕВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
23.01.2009 г.
АНАТОЛИЙ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ Началник  на отдел Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Финансови национални сметки"
23.01.2009 г.
МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА Главен  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Финансови национални сметки"
23.01.2009 г.
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Финансови национални сметки"
23.01.2009 г.
АЛБЕНА ТОДОРОВА ДАНЧЕВА Началник  на отдел Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
ЖЕЙНА НАЙДЕНОВА БАРБОЛОВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
СВЕТЛАНКА ПАНАЙОТОВА АНДРЕЕВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
МАРТИН НИКОЛАЕВ СОМОВ Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА АГАЙНА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
ВЕНЕТА ИВАНОВА ПОПОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
РУСИН АЛЕКСАНДРОВ РУСИНОВ Старши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС"
23.01.2009 г.
БОГДАН ИВАНОВ БОГДАНОВ Началник  на отдел Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
23.01.2009 г.
ЖАНА НИСИМ ГЕРОН Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
23.01.2009 г.
ДИАНА ЙОВЧЕВА ТОТЕВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
23.01.2009 г.
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
23.01.2009 г.
ЦВЕТА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
23.01.2009 г.
РОСИЦА ИВАНОВА БАЛЪКОВА Началник  на сектор Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила",
Сектор "Статистика на домакинските бюджети"
23.01.2009 г.
ЛИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА - МИТЕВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и условията на живот"
23.01.2009 г.
ФИНКА КОСТАДИНОВА ДЕНКОВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
23.01.2009 г.
ЕВЕЛИН СЛАВОМИРОВА ЙОРДАНОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
23.01.2009 г.
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ПЕТКОВА Старши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
23.01.2009 г.
МАРИЕТА КИРИЛОВА ШАХЪНОВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
23.01.2009 г.
БОЙКА ТОДОРОВА МИЛЕВА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Бизнес статистика"
23.01.2009 г.
БОРИСЛАВ СОТИРОВ СЪРБОВ Началник  на отдел Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Макроикономическа статистика"
23.01.2009 г.
РАЛИЦА ДИМИТРОВА РАДОВСКА Главен  експерт Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Макроикономическа статистика"
23.01.2009 г.
ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА Главен  специалист Дирекция "Финансово-стопански и правни дейности",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
23.01.2009 г.
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА ИЛКОВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Връзки с потребители и пресцентър"
23.01.2009 г.
ЛИДИЯ МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Главен  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Публикации"
23.01.2009 г.
АНТОАНЕТА ПАНАЙОТ ПАРУШЕВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
23.01.2009 г.
СОНЯ ПЕТРОВА ЗЛАТАНОВА Младши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
23.01.2009 г.
ЕЛКА ЛЮБОМИРОВА АТАНАСОВА Началник на отдел Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Нефинансови национални сметки"
24.01.2009 г.
ГАЛИНА ВЕЛЧЕВА ВАСЕВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
КАТЕРИНА ТОЛЕВА  ГЕРАСИМОВА-НИКОЛОВ Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ДЕНКОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
ВЕНЕРА ИВАНОВА КЮСТЕЛЕВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
АНАСТАС ХРИСТОВ ТРОЯНСКИ Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистър"
26.01.2009 г.
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ДОНЕВА Началник  на отдел Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
26.01.2009 г.
ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА МАНАХОВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила"
26.01.2009 г.
ИРИНА ВЛАДИМИРОВА ТОШЕВА-СТАНЧЕВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на домакинствата и работната сила", Сектор "Статистика на домакинските бюджети"
26.01.2009 г.
ЛИДИЯ СЛАВОВА САНДЕВА Началник  на сектор Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности",
Сектор "Статистика на туризма и жилищните условия "
26.01.2009 г.
МАРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности",
Сектор "Статистика на туризма и жилищните условия "
26.01.2009 г.
ВАНЯ ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности",
Сектор "Статистика на туризма и жилищните условия "
26.01.2009 г.
РАЙКО ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ Началник  на отдел Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
26.01.2009 г.
ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА  ГЕЛЕНЦОВА Главен  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
26.01.2009 г.
ГАЛЯ ЖИВКОВА СТАТЕВА Главен  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
26.01.2009 г.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА Старши  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
26.01.2009 г.
ЛИДИЯ БАНКОВА КРЪСТЕВА Младши  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
26.01.2009 г.
МАРИЯ МАРКОВА ВЪРБАНОВА Старши  счетоводител Дирекция "Финансово-стопански и правни дейности",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
26.01.2009 г.
ВЕСЕЛА ПЕЙЧЕВА ВАСИЛЕВА Младши счетоводител Дирекция "Финансово-стопански и правни дейности",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
26.01.2009 г.
ГОРИЦА НИКОЛОВА БУНЕВА-БАКАЛОВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
27.01.2009 г.
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА ТЕТЕВЕНСКА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности",
Сектор "Статистика на туризма и жилищните условия "
27.01.2009 г.
ХРИСТО ЗДРАВКОВ ТЕМИЗОВ Държавен  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Регионална статистика "
27.01.2009 г.
РАЙНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА Главен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
27.01.2009 г.
ПЛАМЕН КИРИЛОВ МИНКОВ Главен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
27.01.2009 г.
ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ГАНОВА Главен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
27.01.2009 г.
ДОБРОМИР ПЕТРОВ КАЛЕВ Главен  експерт Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
27.01.2009 г.
АНИ ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
28.01.2009 г.
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПОПОВ Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Регионална статистика "
28.01.2009 г.
МИЛЕНА ПЕТКОВА ДЖУМАЙСКА Старши  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация",
Отдел "Планиране и управление на качеството"
28.01.2009 г.
ТАНЯ РАЙЧЕВА ДАНАИЛОВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Заетост и възнаграждение на труда"
29.01.2009 г.
ГИРГИНА ЦЕКОВА НИКОЛОВА Началник  на отдел Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "Статистика на селското стопанство"
29.01.2009 г.
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ КАТЕЛИЕВ Старши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на социалните дейности"
31.01.2009 г.
НАДЕЖДА ИВАНОВА КЪРЛЕЖОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението,
Сектор "Демографска статистика"
02.02.2009 г.
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ШИКОВА Старши  експерт Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Човешки ресурси"
02.02.2009 г.
ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА Старши  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически класификации"
03.02.2009 г.
ИВЕТА ХРИСТОВА МИНКОВА Старши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Материални и енергийни баланси"
04.02.2009 г.
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ Директор ТСБ - Габрово 18.05.2009 г.
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ   Директор ТСБ - Велико Търново 18.05.2009 г.
ДЕЯН ИВАНОВ СЛАВОВ Директор ТСБ - Варна 18.05.2009 г.
ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ КOТЕВ Главен  експерт Дирекция "Управление на собствеността,  ЗОВ - C и ОМП", Отдел "Обслужване и поддръжка" 03.06.2009 г.
СЛАВЧО КРУМОВ ДИМИТРОВ Младши  експерт Дирекция "Информационни и комуникационни технологии", Отдел "ИКТ  инфраструктура" 20.07.2009 г.
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ЗАХАРИЕВА Главен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Методология на статистическите изследвания" 20.07.2009 г.
АЛБЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА Държавен  експерт Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията и структурна бизнес статистика" 03.08.2009 г.
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ Главен  експерт дирекция "Демографска и социална статистика", отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата", сектор "Статистика на доходите и условията на живот" 24.11.2009 г.
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ Изпълнител - дърводелец Дирекция "Управление на собствеността,  ЗОВ - C и ОМП", Отдел "Обслужване и поддръжка" 01.02.2010 г.
ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЯНКОВ Изпълнител - шофьор Дирекция "Управление на собствеността,  ЗОВ - C и ОМП", Отдел "Обслужване и поддръжка" 05.02.2010 г.
ГАЛИНА ИВАНОВА ПАЕВА Старши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Връзки с потребители" 31.03.2010 г.
НЕВЕНА БОЯНОВА КАРАБАШЕВА Младши  експерт Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Човешки ресурси и канцелария"   03.05.2010 г.
СТОЯН МИКОВ СТОЯНОВ Директор ТСБ - Плевен 25.05.2010 г.
ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ПОПАДИЙНА Младши  експерт Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Финансово-стопански дейности" 12.07.2010 г.
ЙОНКО ВЕЛИЧКОВ ЖЕЧЕВ Държавен  експерт Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Планиране и управление на качеството" 26.07.2010 г.
МИЛЕНА НЕДЕЛКОВА НЕДЕЛКОВА Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки", Сектор "Ресурс - използване" 18.10.2010 г.
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ Главен секретар Ръководство 21.12.2010 г.
ДИЛЯН СТАНИСЛАВОВ ЦОЦОВ Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 31.01.2011 г.
ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОЗЕВ Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата", Сектор "Статистика на доходите и условията на живот" 01.04.2011 г.
АНЕЛИЯ ИВОВА ИВАНОВА Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 06.04.2011 г.
НИКОЛАЙ РОМАНОВ СЛАВОВ Директор ТСБ - Смолян 26.04.2011 г.
ВАЛЕНТИН КРУМОВ НАЧЕВ Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Структурна бизнес статистика", Сектор "Нефинансови предприятия"
05.05.2011 г.
ЮЛИЯ ВЕЛИНОВА КАЛЪПЧИЙСКА Началник  на отдел Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността"  
23.06.2011 г.
НЕЛИ БОРИСОВА БОЖКОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и условията на живот"
23.06.2011 г.
ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТАМЕНОВ Главен вътрешен одитор Отдел "Вътрешен одит" 29.06.2011 г.
РУМЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ Главен  специалист Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
06.07.2011 г.
МАРИАНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
06.07.2011 г.
СТЕЛА АНКОВА СТАЙКОВА-ВЪЛКОВА Младши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
06.07.2011 г.
КРЪСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА-ТАНЧЕВА Младши  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на населението
06.07.2011 г.
НАДЯ НИКОЛАЕВА КАТЕРИНКИНА Старши  експерт Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика",
Отдел "НИРД, иновации и информационно общество"
06.07.2011 г.
ДАНИЕЛА АСЕНОВА ДИМИТРОВА Главен  експерт Дирекция  "Статистическа инфраструктура",
Отдел "Статистически метаданни и стандарти"
06.07.2011 г.
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ Главен  специалист Дирекция "Информационни технологии и административни регистри",
Отдел "Технически средства и системен софтуер"
06.07.2011 г.
ПЕТЪР ДОНЧЕВ НИКОЛОВ Главен  специалист Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността"  
06.07.2011 г.
КРАСИМИР МИЛАДИНОВ ЗЛАТАНОВ Изпълнител - шофьор Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността"  
06.07.2011 г.
ИВАНКА ТРАЙКОВА ИЛИЕВА Технически  сътрудник - деловодител Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността",
Отдел "Управление на собствеността",
Сектор " Техническо и битово обслужване"
06.07.2011 г.
ТАНЯ ДИМИТРОВА МИТВИЧИНА Младши счетоводител Дирекция "Финансово-стопански и правни дейности",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
06.07.2011 г.
ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОЖИНОВА Главен  специалист Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Връзки с потребители и пресцентър"
06.07.2011 г.
МАРТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селско и горско стопанство" 06.07.2011 г.
ДИЛЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА Младши  експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селско и горско стопанство" 06.07.2011 г.
КАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ КАРАДЖОВ Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансова статистика" 06.07.2011 г.
ТАНЯ НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА Главен  специалист Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Финансово - стопански дейности" 06.07.2011 г.
АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА Началник на отдел Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Финансово - стопански дейности" 06.07.2011 г.
КАТЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА Младши  експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Е - услуги"
06.07.2011 г.
ВАСИЛ СЛАВЧОВ ЗЛАТКОВСКИ Главен  специалист Дирекция "Информационни и комуникационни технологии", Отдел "ИКТ  инфраструктура" 06.07.2011 г.
ЖАНА ИЛИЕВА ЧИФЛИДЖАНОВА Главен  специалист Дирекция "Административно обслужване и финанси", Отдел "Човешки ресурси и канцелария"   06.07.2011 г.
МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА Младши  специалист Дирекция "Компютърна обработка",
Отдел "Обработка "Макроикономическа статистика"
11.07.2011 г.
ИРЕНА НИСИМ МЕШУЛАМ - ЯНАКИЕВА Старши  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на строителството и инвестициите"
11.07.2011 г.
БОРЯНА МИРЧЕВА НАСТАНЛИЕВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Структурна бизнес статистика", Сектор "Финансови предприятия"
01.08.2011 г.
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика", Сектор "Цени на производител"
01.08.2011 г.
ХРИСТИНА РУМЕНОВА ТЕРЗИЙСКА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Бизнес тенденции и устойчиво развитие" 01.08.2011 г.
МАРИЯН ЧАВДАРОВ ДОНЧЕВ Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки", Сектор "Ресурс - използване" 01.08.2011 г.
МАРТИН ИВАНОВ РЕНДОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Регионална статистика и ГИС" 12.09.2011 г.
БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата", Сектор "Статистика на доходите и условията на живот" 12.09.2011 г.
ЮЛИЯ СИМЕОНОВА ПАНАЙОТОВА Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 17.10.2011 г.
ТЕОДОР ТОДОРОВ ЦАНЕВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Структурна бизнес статистика", Сектор "Нефинансови предприятия" 26.10.2011 г.
МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката", Сектор "Отпадъци" 26.10.2011 г.
МИХАЕЛА МАРИОВА ХРИСТОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката", Сектор "Отпадъци" 31.10.2011 г.
МАРИН ИГНАТОВ ТОШЕВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Структурна бизнес статистика", Сектор "Финансови предприятия" 01.11.2011 г.
КРАСИМИР ДРАГАНОВ МАКАРИНОВ Старши  счетоводител Дирекция "Административно обслужване и финанси",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
01.11.2011 г.
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статиситка", Отдел "Регионална статистика и ГИС" 22.11.2011 г.
АНЕТА СТЕФАНОВА ФАСУЛКОВА Старши  счетоводител Дирекция "Административно обслужване и финанси",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
01.12.2011 г.
МИЛЕНА ДИМИТРОВА САНТОВА Старши вътрешен одитор "Звено за вътрешен одит" 03.01.2012 г.
БИЛЯНА АРСОВА БАЛКАНСКА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 03.01.2012 г.
КИРИЛ СИМЕОНОВ АТАНАСОВ Главен експерт Дирекция "Финансови, правни и стопански дейности", Отдел "Управление на собствеността" 03.01.2012 г.
ВАЛЕНТИН КИРЧЕВ ЧАКЪРОВ Старши експерт Дирекция "Разпространение на информацията",
Отдел "Връзки с потребители"
11.01.2012 г.
МАРИЯ ИВАНКОВА ЦВЕТКОВА Младши юрисконсулт Дирекция "Финансови, правни и стопански дейности", Отдел "Правни дейности" 01.03.2012 г.
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ Директор ТСБ - Враца 08.03.2012 г.
МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА Старши експерт Дирекция "Информационни и комуникационни технологии", Отдел "Администриране на бази данни" 12.03.2012 г.
МАРИАНА ПЕТРОВА ПАШИНА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статитика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 12.03.2012 г.
СНЕЖАНКА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА Директор ТСБ - Софийска област 20.03.2012 г.
ДАВИД СТАНИСЛАВОВ МИЛАНОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 20.03.2012 г.
РЕНЕТА ИВАНОВА ИНДЖОВА Председател Ръководство 26.03.2012 г.
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ Заместник-председател Ръководство 01.06.2012 г.
ДИАНА ГЕЧЕВА ЯНЧЕВА Заместник-председател Ръководство 01.06.2012 г.
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 05.06.2012 г.
АННА ПЛАМЕНОВА МАНАСИЕВА Старши експерт Дирекция "Информационни и комуникационни технологии", Отдел "Администриране на бази данни" 07.06.2012 г.
КОРНЕЛИЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 08.06.2012 г.
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Директор ТСБ - Плевен 20.06.2012 г.
АДЕЛИНА МОМЧИЛОВА БАЛАБАНОВА-АТАНАСОВА Главен експерт Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Структурна бизнес статистика" 05.07.2012 г.
МАЯ ВЛАДИМИРОВА ФОТЕВА Държавен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 09.07.2012 г.
СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА Директор ТСБ - Софийска област 09.07.2012 г.
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ Главен секретар Ръководство 23.07.2012 г.
ПЕТЯ ПЕТРОВА СИМОВА Държавен инспектор Инспекторат 23.07.2012 г.
ТАТЯНА НИКОЛОВА КОЦЕВА РАДИЛОВА Държавен експерт Дирекция "Европейска координация и методология", Отдел "Координация на НСС, качество и статистическа инфраструктура" 14.08.2012 г.
ПЕТЪР АТАНАСОВ ФИЛИПОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 16.08.2012 г.
ЕЛЕНА НИНОВА ПЕТРОВА Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансова статистика" 14.09.2012 г.
ЗОЯ НЕДЕЛЧЕВА СТОИЛОВА-ВАСИЛЕВА Главен специалист Дирекция "Финансови, правни, стопански дейности и планиране",
Отдел "Управление на собствеността"
17.09.2012 г.
КАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА Ръководител на звено Звено "Вътрешен одит" 20.09.2012 г.
ЦВЕТАНА СТОЙЧЕВА МАРИНКОВА Държавен експерт Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и международни дейности",
Отдел "Международно сътрудничество и протокол"
26.09.2012 г.
ЦОНКО ИГНАТОВ ЦОНКОВ Държавен експерт Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и международни дейности",
Отдел "Човешки ресурси и канцелария"
01.10.2012 г.
ИВЕЛИНА ЕМИЛОВА ШОШЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 01.10.2012 г.
ЛОРА ЕВГЕНИЕВА ЗЛАТАНОВА Старши експерт Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и международни дейности",
Отдел "Международно сътрудничество и протокол"
01.10.2012 г.
ЛИЛИЯ ПАНКОВА ЗЕРЛИЕВА Технически сътрудник-секретар Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и международни дейности",
Отдел "Човешки ресурси и канцелария"
03.10.2012 г.
ВЕРА БОРИСЛАВОВА СТЕФАНОВА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на образованието, културата и информационното общество"
19.10.2012 г.
ИВАН ЙОРДАНОВ БАЛЕВ Директор Дирекция "Демографска и социална статистика" 25.10.2012 г.
СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ и. д. Главен секретар Ръководство 22.11.2012 г.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛКОВ Главен  експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Структурна бизнес статистика"
22.11.2012 г.
КИРИЛ СЛАВЕЙКОВ ИЛКОВ Главен юрисконсулт Дирекция "Финансови, правни, стопански дейности и планиране",
Отдел "Правни дейности"
06.12.2012 г.
КРАСИМИР МИНКОВ МИНКОВ Главен специалист Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Управление на собствеността"
01.02.2013 г.
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА Главен специалист Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Финансово-стопански дейности"
01.02.2013 г.
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ Юрисконсулт Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Правни дейности"
01.04.2013 г.
ЛЮБЕН СТЕФАНОВ КАЛПАКОВ Юрисконсулт Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Правни дейности"
01.04.2013 г.
КАРОЛИНА БОРИСОВА БОРИСОВА Специалист Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Канцелария"
01.04.2013 г.
СТЕФАНИ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Главен експерт Отдел "Сигурност на информацията и ОМП" 01.04.2013 г.
АДРИАНА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА Младши експерт Дирекция "Статистика на околната среда, инфраструктурата и регионите",
Отдел "Статистика на селското и горското стопанство"
10.04.2013 г.
МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА КАРАБЕЛЬОВА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата"
15.04.2013 г.
РОСИЦА СОФРОНИЕВА ПЕТРОВА Главен експерт Дирекция "Планиране, международни проекти, управление на качеството и административно обслужване",
Отдел "Административно обслужване"
03.06.2013 г.
АДРИАНА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата"
03.06.2013 г.
ЕЛИЗАБЕТА ИСТИЛИЯНОВА ИЛИЕВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес тенденции, иновации и туризъм"
17.06.2013 г.
ХРИСТО БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистри"
17.06.2013 г.
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА ПОПОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика",
Отдел "Статистика на потребителските цени и ППС"
17.06.2013 г.
ИРЕНА ДИАНОВА ДАВИДКОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието"
17.06.2013 г.
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА Младши експерт Дирекция "Планиране, международни проекти, управление на качеството и административно обслужване",
Отдел "Стратегическо планиране, международни проекти и управление на качеството"
19.06.2013 г.
ТАТЯНА НИКОЛОВА КОЦЕВА-РАДИЛОВА Директор Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси" 20.06.2013 г.
СПАС ЦВЕТКОВ КОСТОВ Директор Дирекция "Бизнес статистика" 01.07.2013 г.
ЕЛИАНА БОЖИДАРОВА ЛОЗАНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата" 22.07.2013 г.
ЛЮБА САВОВА ЯНЕВА Главен експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Структурна бизнес статистика"
01.08.2013 г.
КРАСИМИРА АТАНАСОВА НЕДЕВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистри"
01.08.2013 г.
ТИХОМИРА ДОБРЕВА ДОБРЕВА-ВАНЧЕВА Държавен експерт Дирекция "Планиране, международни проекти, управление на качеството и административно обслужване",
Отдел "Международно сътрудничествои протокол"
01.08.2013 г.
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ Държавен експерт Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване",
Сектор "Човешки ресурси"
01.08.2013 г.
ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА Старши експерт Дирекция "Статистика на околната среда, инфраструктурата и регионите",
Отдел "Енергетика и транспорт"
01.08.2013 г.
ИВЕТА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 19.08.2013 г.
МАРИНА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 26.08.2013 г.
СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на образованието, културата и информационното общество" 02.09.2013 г.
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАРСКИ Заместник-председател Ръководство 03.09.2013 г.
РАДОСТИНА ТОШЕВА ТОДОРОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 16.09.2013 г.
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА Старши  счетоводител Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси"",
Отдел "Финансово - стопански дейности"
09.10.2013 г.
КАТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА Специалист Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Канцелария"
14.10.2013 г.
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОСКОВ Стажант одитор "Звено за вътрешен одит" 14.10.2013 г.
ЛИЛЯНА ДУНКОВА ДУДЕВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статитика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 16.12.2013 г.
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОСКОВ Държавен експерт Дирекция "Планиране, международни проекти, управление на качеството и административно обслужване",
Отдел "Стратегическо планиране, международни проекти и управление на качеството"
09.01.2014 г.
ВЕЛИКА ПЕТКОВА БОЖИКОВА-КАЛАНДАДЗЕ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 13.01.2014 г.
ДИМИТРИНКА ЦОНКОВА АТАНАСОВА Главен  експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика и регионални данни" 20.01.2014 г.
МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Статистика на доходите, разходите на
домокинствата и качеството на живот"
20.01.2014 г.
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ИСТАТКОВ Държавен експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Международно сътрудничество"
20.01.2014 г.
НЕЛИ КИРИЛОВА ЯРЛОВСКА Младши експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Разпространение на информацията и публикации", сектор "Разпространение на информацията и е-услуги"
04.02.2014 г.
ЛОРА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика"
Отдел "Демографска статистика и регионални данни"
04.03.2014 г.
СТОЯНКА БЛАГОЕВА СТОЙКОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика"
Отдел "Демографска статистика и регионални данни"
04.03.2014 г.
ЛЮБОМИРА ИЛИЕВА ЖИВКОВА Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 19.03.2014 г.
ЦАРЕВНА ВАСИЛЕВА ПЕЙЧНОВА Държавен експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Планиране, качество, метаданни и проекти"
01.04.2014 г.
АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ ГЕШАКОВ Държавен експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Планиране, качество, метаданни и проекти"
01.04.2014 г.
АДРИАНА ИВАЙЛОВА ПЕТРОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 01.04.2014 г.
БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на индустрията"
07.05.2014 г.
СТОЯН АНГЕЛОВ ЗАХИРОВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на индустрията"
07.05.2014 г.
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Главен специалист Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Разпространение на информацията и публикации", сектор "Разпространение на информацията и е-услуги"
07.05.2014 г.
ХРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА Главен специалист Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Канцелария"
09.05.2014 г.
НИКОС ТОМАС САМАРАС Старши юрисконсулт Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Правно обслужване", сектор "Правни дейности"
13.05.2014 г.
ДИМИТЪР РАДНЕВ НАНОВСКИ Ръководител на инспекторат Инспекторат 13.05.2014 г.
ПАВЛИНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА Държавен експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "ИКТ", Сектор "Администриране на база данни и приложен софтуер
09.06.2014 г.
МАРИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА Главен специалист Отдел "Сигурност на информацията и ОМП" 16.06.2014 г.
НАСКО ГРУДЕВ НАНЕВ Главен секретар Ръководство 07.07.2014 г.
ЙОНКО ВЕЛИЧКОВ ЖЕЧЕВ Държавен експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Планиране, качество, метаданни и проекти",
21.07.2014 г.
РОСЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Статистика на търговията"
01.08.2014 г.
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика и регионални данни" 01.08.2014 г.
БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 01.08.2014 г.
РАСИМ НАДЖИ РЮСТЕМ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата и качеството на живот"
01.08.2014 г.
НИКОЛАЙ НИВЕЛИНОВ НАНЧЕВ Младши експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности", отдел "Разпространение на информацията и публикации", сектор "Разпространение на информация и е-услуги"
01.08.2014 г.
СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ Началник отдел Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности"
Отдел "Планиране, качество, метаданни и проекти"
15.08.2014 г.
ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА БАШЕВА Младши експерт Дирекция "Статистическа и ИТ инфраструктура,
координация и международни дейности", отдел "Разпространение на информацията и публикации", сектор "Разпространение на информация и е-услуги"
21.08.2014 г.
РАЛИЦА СТОЙКОВА ХРИСТОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика",
Отдел "Статистика на доходите и разходите на домакинствата"
21.08.2014 г.
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика и регионални данни" 21.08.2014 г.
СВЕТЛИН ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 21.08.2014 г.
НАСКО ГРУДЕВ НАНЕВ Началник  на отдел Дирекция "Правни, финансово-стопански дейности, управление на собствеността и човешки ресурси",
Отдел "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
21.08.2014 г.
ДИЛЯН СТАНИСЛАВОВ ЦОЦОВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Краткосрочна бизнес статистика" 01.09.2014 г.
НИНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 01.09.2014 г.
ДИЛЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 01.09.2014 г.
БОГДАН ИВАНОВ БОГДАНОВ Заместник-председател Ръководство 05.09.2014 г.
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ Началник на отдел Отдел "Обща методология и анализ на статистическите изследвания" 08.09.2014 г.
ЯСЕН ЛЮБОМИРОВ ИНДЖЕВ Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансова статистика" 08.09.2014 г.
ДИАНА ГЕЧЕВА ЯНЧЕВА Заместник-председател Ръководство 09.09.2014 г.
СЕРГЕЙ ГЕНЕВ ГЕНЕВ Директор Дирекция "Инфорамционни системи и инфраструктура" 11.09.2014 г.
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ БЛАТСКИ Началник на отдел Пресцентър 01.10.2014 г.
ДИЛЯНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "НИРД, иновации и информационно общество" 07.10.2014 г.
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА АСЕНОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Структурна бизнес статестика" 27.10.2014 г.
ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЦОНКОВСКИ Началник на отдел Дирекция "Обща администрация", отдел "Човешки ресурси" 01.12.2014 г.
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА МИТКОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 13.12.2014 г.
ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА МАРИНОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Краткосрочна бизнес статистика" 12.01.2015 г.
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЧУКАЛЕВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 13.01.2015 г.
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ Главен секретар ЦУ на НСИ 19.01.2015 г.
РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ КРЪСТЕВ Главен специалист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 26.01.2015 г.
ПЕТЯ ПЕТРОВА СТАНОЕВА Главен инспектор Инспекторат 09.02.2015 г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ Държавен експерт Отдел "Международно сътрудничество и протокол" 18.02.2015 г.
МАЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА Директор ТСБ - Перник 23.02.2015 г.
ЦВЕТАН ПАНЧОВ ЦВЕТКОВ Директор ТСБ - Видин 23.02.2015 г.
ДАНИЕЛА НЕНОВА ДАНАИЛОВА Директор ТСБ - Разград 23.02.2015 г.
КАТЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 16.03.2015 г.
НЕВЕНА БОЯНОВА КАРАБАШЕВА Главен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 16.03.2015 г.
КАТЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 02.04.2015 г.
ЗОЯ НЕДЕЛЧЕВА СТОИЛОВА-ВАСИЛЕВА Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване" 02.04.2015 г.
ЮРИЙ ИВАНОВ СТАМЕНОВ Началник на отдел Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура" 14.04.2015 г.
ЛЮБА САВОВА ЯНЕВА Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 14.04.2015 г.
ЕЛИСАВЕТА МАНОЛОВА СИМЕОНОВА Старши счетоводител Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-стопански дейности" 01.05.2015 г.
ГАЛИНА ИВАНОВА КУНЧЕВА Началник на отдел Дирекция "Обща администрация", Отдел "Правни дейности" 07.05.2015 г.
ВЕНЦИСЛАВА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 01.06.2015 г.
ОЛГА КОСТАДИНОВА МАНОВА-ПЕЛОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени и ППС" 01.06.2015 г.
АЛЕКСАНДРА НАЙДЕНОВА АНДРЕЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на условията на живот" 01.06.2015 г.
ВЕРОНИКА ОЛЕГОВА ЙОРДАНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на условията на живот" 01.06.2015 г.
ЕЛЗА ЩЕДРИНОВА БАРБОВА Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансова статистика" 08.06.2015 г.
ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ГОРАНОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" 08.06.2015 г.
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ Главен счетоводител Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-стопански дейности" 08.07.2015 г.
ИРИНА ВЕСКОВА ДЕНЧЕВА-ТОДОРОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 03.08.2015 г.
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА Главен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 03.08.2015 г.
ПАВЛИНА ИВАНОВА РОЛАНСКА Технически сътрудник-домакин Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собственотта и обслужване" 10.08.2015 г.
ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ Началник на сектор Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 01.09.2015 г.
РАЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 01.09.2015 г.
НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ВЕЛЕВ Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура" 01.09.2015 г.
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ Началник на сектор Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
ЯНКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Краткосрочна бизнес статистика" 07.09.2015 г.
ЛЮБЧО ОГНЯНОВ ТАШКОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
ВАЛЕРИ ИВАНОВ БОГДАНОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
МИТКО СТОЕВ ВАНЕВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ШИШКОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
РОСИЦА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА Изпълнител-хигиенист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 07.09.2015 г.
БОЙЧО ПАВЛОВ ВИДЕНОВ Технически сътрудник-домакин Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 07.09.2015 г.
ДИНКО ЙОСИФОВ МОЛЛОВ Главен специалист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 07.09.2015 г.
СЪЙКО КРАЧУНОВ МАРИНОВ Изпълнител-готвач Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 07.09.2015 г.
ПЕТКО ТОШКОВ КАЛЧЕВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 07.09.2015 г.
ПАВЛИНА ЛАКОВА АНДРЕЕВА Изпълнител-хигиенист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 08.09.2015 г.
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ПЕТКОВА Изпълнител-хигиенист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 08.09.2015 г.
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА Изпълнител-хигиенист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 08.09.2015 г.
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 08.09.2015 г.
КОЛЬО ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ Изпълнител-барман Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 08.09.2015 г.
РУМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 08.09.2015 г.
АНДРЕШКО НАЙДЕНОВ АНДРЕЕВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 08.09.2015 г.
ГРИГОР РАДОИНОВ ГРИГОРОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 08.09.2015 г.
ЙОНКА ПЕТКОВА СТОЙКОВА Изпълнител-барман Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 08.09.2015 г.
ПЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Изпълнител-готвач Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 09.09.2015 г.
ПЕТЬО ХРИСТОВ ПЕТКОВ Изпълнител-охранител Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 09.09.2015 г.
БОЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА Старши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 14.09.2015 г.
ЗДРАВКА ЗАХАРИЕВА БОБЕВА Главен експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Публикации, библиотека и архив" 01.10.2015 г.
ИЛИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на здравеопазването правосъдието" 12.10.2015 г.
ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА БОЖКОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Структурна бизнес статестика" 12.10.2015 г.
КИРИЛ СТРАХИЛОВ БЛАГОЕВ Изпълнител-електротехник Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Стопански дейности" 19.10.2015 г.
ЦВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТОЕВ Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 19.10.2015 г.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА МИРОНОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 19.10.2015 г.
ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА ДИЧЕВА Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Планиране, проекти и координация 26.10.2015 г.
АНТОНИЯ ИСТАТКОВА ПЕТРОВА Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 02.11.2015 г.
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 02.11.2015 г.
КАТЕРИНА ГЕНЧЕВА КЛЕНОВСКА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Структурна бизнес статистика" 02.11.2015 г.
АНКА ВЛАДИМИРОВА КРЪЖАНОВА Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Многосекторна и геостатистика" 09.11.2015 г.
СТЕФАН БОРИСОВ ЯКОВСКИ Държавен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", сектор "Управление на собствеността" 16.11.2015 г.
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика"
18.11.2015 г.
КАЯ ДИМИТРОВА ЮРУКОВА-ИЛИЕВА Директор ТСБ - Югозапад 24.11.2015 г.
ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ Директор ТСБ - Юг 24.11.2015 г.
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ХАНДЖИЕВА Директор ТСБ - Север 24.11.2015 г.
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Директор ТСБ - Северозапад 24.11.2015 г.
ДЕЯН ИВАНОВ СЛАВОВ Директор ТСБ - Североизток 24.11.2015 г.
КАЛИНА ТОДОРОВА КАЗАНДЖИЕВА Директор ТСБ - Югоизток 24.11.2015 г.
МАРТИН НИКОЛАЕВ СОМОВ Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 21.12.2015 г.
СТЕФКА ВАЛЕНТИНОВА КОЦЕВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика"
04.01.2016 г.
ВАЛЕНТИН СТАНКОВ ЧАВДАРОВ Началник на отдел
Отдел "Обща методология и анализ на статистическите изследвания"
11.01.2016 г.
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 18.01.2016 г.
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ РАКОВ Началник на отдел Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура" 18.02.2016 г.
ИЛИЯНА ХРИСТОВА БАХАРОВА-ДИМИТРОВА Главен специалист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 01.03.2016 г.
ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА КЕРЕМИДЧИЕВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Бизнес регистри"
01.03.2016 г.
РОЗА БОРИСОВА ИВАНОВА Директор ТСБ - Северозапад 01.03.2016 г.
ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ Главен специалист Дирекция "Методологично-учебен център", отдел "Учебно-квалификационен център "Сливек" 08.04.2016 г.
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ПЕШЕВ Главен експерт Отдел "Международно сътрудничество и протокол" 11.04.2016 г.
ИВАЙЛО БОЙКОВ РАНГЕЛОВ Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на околната среда и енергетиката" 11.04.2016 г.
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА-КАРАГИНЕВА Главен експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието" 18.04.2016 г.
ПАВЛИНА ИВАНОВА РОЛАНСКА Старши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване", 03.05.2016 г.
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на труда" 03.05.2016 г.
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ИСТАТКОВ Ръководител на инспекторат Инспекторат 03.05.2016 г.
ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ МАРКОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на условията на живот" 09.05.2016 г.
ЕЛВИРА ТОШКОВА НИКОЛОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на труда" 09.05.2016 г.
ИЛИАНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Демографска статистика" 09.05.2016 г.
ДЕСИСЛАВА БОНЧЕВА МАНЧЕВА-ВЕСЕЛИНОВА Началник на отдел Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 16.05.2016 г.
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Главен експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 25.05.2016 г.
НЕДА ИЛИЯНОВА БЕНОВА Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационни системи и приложен софтуер" 06.06.2016 г.
СЛАВ НАЙДЕНОВ АНДРЕЕВ Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационни системи и приложен софтуер" 06.06.2016 г.
МИЛКАНА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА Главен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Управление на собствеността и обслужване" 06.06.2016 г.
ВЯРА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА Старши специалист Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 07.06.2016 г.
ГЕРГАНА ФИЛИПОВА ПАВЛОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на селското и горското стопанство" 15.06.2016 г.
МОНИКА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА Специалист ПМС 66 20.06.2016 г.
ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ТАСЕВ Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 20.06.2016 г.
НЕЛИ КИРИЛОВА ЯРЛОВСКА Главен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 01.07.2016 г.
ВЕНЕЛИНА ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА Младши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени и ППС" 01.07.2016 г.
ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ Главен експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Публикации, библиотека и архив" 20.07.2016 г.
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛИВНОВА-ГЕНЧЕВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Бизнес тенденции и туризъм" 05.08.2016 г.
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Началник на отдел Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Администриране на бази данни" 09.08.2016 г.
ДИАНА НИКОЛОВА САВЧЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието" 01.09.2016 г.
РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ КРЪСТЕВ Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 12.09.2016 г.
ИРИНА ЙОРДАНОВА СТАНИСЛАВОВА Младши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Човешки ресурси" 12.09.2016 г.
ВЕРА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА Държавен експерт Отдел "Международно сътрудничество и протокол" 12.09.2016 г.
ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА ЦЕНОВА Началник на отдел Дирекция "Методологично - учебен център", отдел "Обща методология и анализ на статистическите изследвания" 17.09.2016 г.
МОНИКА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА Специалист Дирекция "Обща администрация", отдел "Международно сътрудничество" 01.11.2016 г.
ЧАВДАР ИВАЙЛОВ БЕЯЗОВ Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на здравеопазването и правосъдието" 01.11.2016 г.
КРАСИМИРА ЯНКОВА ПЕТРОВА-ЦОНКОВСКА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Сметки и цени в селското и горското стопанство" 21.11.2016 г.
ПОЛЯ ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални и регионални сметки" 14.12.2016 г.
ВЕСЕЛКА БИСЕРОВА ГЕЧОВСКА - МАРИНОВА Главен специалист Дирекция "Обща администрация", отдел "Финансово - счетоводни дейности" 21.12.2016 г.
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШИВАРОВ Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Регионална статистика и индикатори за мониторинг" 03.01.2017 г.
ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА Главен експерт Сектор "Сигурност на информацията и ОМП" 03.01.2017 г.
ИВАН ДИМИТРОВ ПИРОВ Началник на отдел Дирекция "Методологично-учебен център", отдел "Учебно-квалификационен център "Сливек" 03.01.2017 г.
ИВАНКА МОНЕВА ГОСПОДИНОВА Старши експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" 06.01.2017 г.
ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ЧЕЧЕВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални и регионални сметки" 08.03.2017 г.
СВЕТОСЛАВ ГОШЕВ БАРУТЧИЙСКИ Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационни системи и приложен софтуер" 13.03.2017 г.
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА Главен експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 15.03.2017 г.
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЛАДЖОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Бизнес регистри" 22.05.2017 г.
АНЖЕЛИНА ВАНЕВА АЛЕКСИЕВА Младши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на образованието и културата" 22.05.2017 г.
ЛЮБОМИРА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
12.06.2017 г.
ТЕОДОРА ПЕЕВА РАЛИНСКА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на външната търговия със стоки" 19.06.2017 г.
КАМЕЛИЯ ЦАНКОВА ЦАНКОВА Главен специалист Дирекция "Методологично-учебен център", отдел "Учебно-квалификационен център "Сливек" 03.07.2017 г.
ВЕСЕЛКА БИСЕРОВА ГЕЧОВСКА - МАРИНОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
05.07.2017 г.
ОЛГА ЛАЗАРОВА КОСТАДИНОВА Главен експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
10.07.2017 г.
ВЯРА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА Старши експерт Дирекция "Обща администрация" Отдел "Финансово-счетоводна дейност" 01.8.2017 г.
СТЕФАН ВЕНЕЦ ЦОНЕВ Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика" , Отдел "Сметки в околната среда и енергетиката" 03.8.2017 г.
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статстика на труда" 04.8.2017 г.
ДЕСИСЛАВА НАСКОВА АТАНАСОВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика",  отдел "Статисика на туризма и бизнес наблюдения" 04.8.2017 г.
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛИВНОВА - ГЕНЧЕВА Старши ексерт Дирекция "Бизнес статситка", отдел "Статстика на туризвма и бизнес наблюденията" 04.8.2017 г.
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА РОШЛЕВА Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика" , Отдел "Сметки в околната среда и енергетиката" 14.8.2017 г.
НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА Старши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 01.09.2017 г.
АННА КИРИЛОВА ЯРЛОВСКА Главен експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 01.09.2017 г.
ИЛИЯНА ХРИСТОВА БАХАРОВА-ДИМИТРОВА Старши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 01.09.2017 г.
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Бизнес регистри" 04.09.2017 г.
ЕЛЕНА ЮРЕВНА КАРАИЛИЕВА Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на външната търговия със стоки" 05.09.2017 г.
ХРИСТИНА РУМЕНОВА ТЕРЗИЙСКА Началник на отдел Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения" 05.09.2017 г.
ДОБРИНА ВАСИЛЕВА ГРИГОРОВА МИНЕВА Главен юрисконсулт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Правни дейности" 16.10.2017 г.
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА - ТОДОРОВА Старши експерт Дирекция "Бизнес статистика",
Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
16.10.2017 г.
КРИСТИАНА АНТОНИЕВА НАЙДЕНОВА Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 23.10.2017 г.
ДИМИТЪР БОЖКОВ ЛИЛОВ Младши експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Връзки с потребителите и е-услуги" 23.10.2017 г.
ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА ЛОРИНКОВА Старши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура" 01.11.2017 г.
ДИАНА АЛЕКСИЕВА САМХАРАДЗЕ Директор ТСБ - Север 02.11.2017 г.
СОНЯ ДАКОВА ЧИПЕВА Държавен експерт Дирекция "Методологично-учебен център", отдел "Обща методология и анализ на статистическите изследвания" 03.11.2017 г.
МИЛЕНА ХРИСТОВА СТАНИМИРОВА Държавен експерт Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите", Отдел "Публикации, библиотека и дигитални продукти" 15.12.2017 г.
ЗОРКА КОСТАДИНОВА БОРИСОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика" , Отдел "Сметки в околната среда и енергетиката" 02.01.2018 г.
МАРИАНА КОСТАДИНОВА АРАБАДЖОВА Старши експерт Дирекция "Обща администрация", Отдел "Финансово-счетоводни дейности" 02.01.2018 г.
НЕВЕЛИНА МАРИУСОВА ВЕЛЕВА Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационни системи и приложен софтуер" 02.01.2018 г.
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА Главен експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Управление на бази данни" 02.01.2018 г.
ГЕРГАНА МАРКОВА МАЕВА Държавен експерт Дирекция "Методологично-учебен център", отдел "Обща методология и анализ на статистическите изследвания" 02.01.2018 г.
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАНАНСКИ Младши експерт Дирекция "Бизнес статистика", отдел "Статистика на външната търговия със стоки" 02.01.2018 г.
ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ Директор Дирекция "Обща администрация" 08.01.2018 г.
ПЕТЪР ПАВЛОВ ЩЪРБАНОВ Младши експерт Дирекция "Информационни системи и инфраструктура", Отдел "Информационни системи и приложен софтуер" 15.01.2018 г.
БОЙКО НАСКОВ БОЕВ Старши експерт Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на образованието и културата" 15.01.2018 г.
РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПАРТИНОВА Главен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални и регионални сметки" 16.01.2018 г.
МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА Държавен експерт Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" 01.02.2018 г.
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ Началник отдел Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" 01.03.2018 г.
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА Специалист Дирекция "Обща администрация", отдел "Човешки ресурси" 10.04.2018 г.