Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Североизток, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

№ по ред Име, презимен и фамилия Заемана длъжност Дирекция\Отдел Дата на деклариране
001 Магдалена Лозкова Митева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 12.10.2015 г.
002 Виолета Василева Новакова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 12.10.2015 г.
003 Александър Василев Георгиев Изпълнител-шофьор ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 12.10.2015 г.
004 Силвия Гилева Кукушева Началник на сектор ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
005 Марияна Георгиева Драчкова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
006 Диана Великова Костадинова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
007 Нели Тодорова Димитрова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
008 Венелина Иванова Недева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
009 Мариета Серафимова Стратиева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
010 Валя Живкова Савова-Маймарова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
011 Николинка Христова Савова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
012 Мартина Борисова Патрикова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
013 Златина Димитрова Минева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
014 Стела Маринова Колева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
015 Катя Стойчева Байчева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
016 Милена Недялкова Испанска Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
017 Невена Димитрова Димитрова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
018 Наталия Стефанова Петрова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
019 Иванка Димитрова Терзиева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
020 Галина Миткова Алексиева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
021 Виолета Първанова Първанова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
022 Илка Христова Христова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
023 Айла Тасим Садула Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
024 Вера Тодорова Тодорова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 12.10.2015 г.
025 Неделчо Петков Василев Началник отдел ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
026 Илга Илиева Иванова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
027 Зоя Георгиева Попчева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
028 Жени Добрева Желева-Вълчева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 09.10.2015 г.
029 Пламен Енчев Колев Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
030 Наталия Желева Петрова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
031 Мариана Николаева Вълчева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
032 Минка Иванова Раева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
033 Антоанета Николова Петкова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 09.10.2015 г.
034 Марияна Ангелова Андреева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
035 Красимира Михайлова Михайлова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 12.10.2015 г.
036 Юлияна Димитрова Митева Началник отдел ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
037 Людмила Ивановна Милева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
038 Марияна Страхилова Терзиева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
039 Боян Маринов Бончев Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
040 Маргарита Борисова Дякова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
041 Диян Петров Дянков Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
042 Нели Рашкова Павлова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
043 Ралица Стефанова Ботева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
044 Олиана Колева Кънева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
045 Пламен Илиев Пенчев Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
046 Росица Бянова Христова Главен специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
047 Станка Драганова Славова Главен специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 08.10.2015 г.
048 Ася Стефанова Нанкова Старши специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
049 Пламен Андонов Николов Старши специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 12.10.2015 г.
050 Валентина Кирчева Мавродинова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
051 Светла Стоянова Кръстева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
052 Мирослав Куртев Малчев Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
053 Елена Михалева Стоянова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
054 Росица Методиева Стоймерова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
055 Весела Андреева Ангелова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
056 Светослав Димитров Спасов Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
057 Диянка Димитрова Иванова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
058 Мария Георгиева Божинова-Борисова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
059 Антония Радославова Стефанова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
060 Гергана Филипова Павлова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
061 Розалия Атанасова Давидова Главен специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
062 Милена Иванова Димитрова Главен специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
063 Надежда Ганчева Йорданова Старши специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
064 Стилиян Йорданов Стоянов Старши специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
065 Димитричка Димова Дочева Специалист ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 08.10.2015 г.
066 Маргарита Великова Василева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 23.10.2015 г.
067 Диана Светозарова Христова Главен счетоводител ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 07.12.2015 г.
068 Радостина Георгиева Колева Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 15.01.2016 г.
069 Калоян Василев Гочев Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 01.02.2016 г.
070 Диляна Вескова Трифонова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 10.02.2016 г.
071 Петя Иванова Казакова Началник отдел ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 13.04.2016 г.
072 Боряна Тошева Гаргова Началник сектор ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.05.2016 г.
073 Даниела Димчева Симеонова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 03.05.2016 г.
074 Нина Стефчева Танева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.06.2016 г.
075 Христо Иванов Георгиев Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 14.06.2016 г.
076 Галин Цветанов Новаков Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 15.06.2016 г.
077 Петина Веселинова Цветанова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 23.06.2016 г.
078 Милена Живкова Узунова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 24.08.2016 г.
079 Велина Радкова Димова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 03.10.2016 г.
080 Недялка Петрова Тодорова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 05.10.2016 г.
081 Нела Стоева Фокова Главен Експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 10.10.2016 г.
082 Велислава Илиева Митева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.11.2016 г.
083 Ивелина Георгиева Хараламбиева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.11.2016 г.
084 Антоанета Василева Харизанова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 01.11.2016 г.
085 Яна Георгиева Илиева Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич" 01.11.2016 г.
086 Мария Тодорова Трендафилова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 11.11.2016 г.
087 Мариян Тодоров Иванов Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 14.11.2016 г.
088 Цветелина Георгиева Петкова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.12.2016 г.
089 Гергана Иванова Михалева Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 05.12.2016 г.
090 Радка Маринова Лефтерова Началник отдел ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 03.01.2017 г.
091 Марин Георгиев Щерев Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 03.01.2017 г.
092 Тина Цветанова Бойканова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 03.01.2017 г.
093 Атанасула Димитриу Коцопулу Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 16.01.2017 г.
094 Светла Стоянова Кръстева Началник отдел ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 20.01.2017 г.
095 Иванка Димитрова Терзиева Старши счетоводител ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 13.03.2017 г.
096 Станка Иванова Калиманова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 20.03.2017 г.
097 Ралица Стефанова Ботева Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Търговище" 04.04.2017 г.
098 Илка Христова Христова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 03.04.2017 г.
099 Антония Радославова Стефанова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 05.04.2017 г.
100 Даниела Иванова Георгиева Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 10.04.2017 г.
101 Христина Благоева Тодорова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 26.06.2017 г.
102 Радослав Александров Георгиев Изпълнител-шофьор ТСБ-Североизток, отдел "Обща администрация" 03.07.2017 г.
103 Петина Веселинова Цветанова Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 01.08.2017 г.
104 Петър Валентинов Радичков Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Шумен" 07.08.2017 г.
105 Милена Недялкова Испанска Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 19.09.2017 г.
106 Виолета Тодорова Митева Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 02.10.2017 г.
107 Марияна Георгиева Драчкова Началник на сектор ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 19.10.2017 г.
108 Валя Живкова Савова-Маймарова Главен експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 21.11.2017 г.
109 Галин Цветанов Новаков Старши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 01.12.2017 г.
110 Румяна Андонова Желева Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 04.12.2017 г.
111 Теодора Илкова Демирова Младши експерт ТСБ-Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна" 11.12.2017 г.