Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Северозапад, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Име Длъжност Дирекция/Отдел/Сектор Дата на деклариране
1 Роза Борисова Иванова Началник на отдел Обща администрация 12.10.2015 г.
2 Силвия Василева Христова Главен счетоводител Обща администрация 8.10.2015 г.
3 Мария Димитрова Петкова Главен експерт и финансов контрольор Обща администрация 8.10.2015 г.
4 Елка Любенова Ангелова Главен експерт Обща администрация 9.10.2015 г.
5 Лилия Богомилова Димитрова Младши експерт Обща администрация 8.10.2015 г.
6 Виолета Цветкова Димитрова Старши счетоводител Обща администрация 9.10.2015 г.
7 Кольо Александров Марковски Изпълнител-шофьор Обща администрация 8.10.2015 г.
8 Цветан Панчов Цветков Началник на отдел Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
9 Васил Дионисиев Томов Главен експерт Отдел СИ-Видин 7.10.2015 г.
10 Милена Николова Димитрова Главен експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
11 Валерия Асенова Лещарска Главен експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
12 Людмила Цветанова Георгиева Главен експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
13 Светла Владкова Симеонова Главен експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
14 Таня Пламенова Йорданова Главен експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
15 Анна Миронова Иванова Старши експерт Отдел СИ-Видин 9.10.2015 г.
16 Юлия Спасова Петрова Старши експерт Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
17 Нели Евстатиева Върбанова Главен специалист Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
18 Димитринка Заркова Петрова Главен специалист Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
19 Стефан Цветанов Генчев Специалист Отдел СИ-Видин 8.10.2015 г.
20 Ивайло Димитров Николов Началник на отдел Отдел СИ-Враца 7.10.2015 г.
21 Цветомир Лъчезаров Симеонов Главен експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
22 Аксения Валериева Христова Главен експерт Отдел СИ-Враца 7.10.2015 г.
23 Екатерина Методиева Маждракова Главен експерт Отдел СИ-Враца 7.10.2015 г.
24 Камелия Асенова Цонева Главен експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
25 Петя Христова Маринова Главен експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
26 Мариета Христова Атанасова Главен експерт Отдел СИ-Враца 12.10.2015 г.
27 Ралица Николаева Спасова Главен експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
28 Петя Ангелова Манчева Главен експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
29 Николета Младенова Лазарова Старши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
30 Галина Илиянова Георгиева Старши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
31 Златка Иванова Вутова Старши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
32 Валентина Иванова Маринова Старши експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
33 Кети Йорданова Иванова Старши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
34 Маргарита Лилова Сидоренко Старши експерт Отдел СИ-Враца 8.10.2015 г.
35 Невена Григорова Игнатова Младши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
36 Магдалена Михайлова Йотова Младши експерт Отдел СИ-Враца 9.10.2015 г.
37 Цветозария Димитрова Гатева Началник на отдел Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
38 Станислав Денчев Савчев Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 8.10.2015 г.
39 Светла Георгиева Райнова Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 9.10.2015 г.
40 Мариана Стефанова Йорданова Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 12.10.2015 г.
41 Галинка Маринова Венкова Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
42 Димитринка Станева Пешева Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
43 Рени Вълкова Минкова Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
44 Даниела Димитр.Цветкова Главен експерт Отдел СИ-Ловеч 8.10.2015 г.
45 Николай Йотов Найденов Старши експерт Отдел СИ-Ловеч 8.10.2015 г.
46 Мариана Христова Йочева Старши експерт Отдел СИ-Ловеч 9.10.2015 г.
47 Мая Иванова Върбанова Старши експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
48 Юлиан Генов Тодоров Старши експерт Отдел СИ-Ловеч 9.10.2015 г.
49 Йовко Генчев Кьорчев Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
50 Христина Тошева Георгиева Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 9.10.2015 г.
51 Петя Дилянова Георгиева Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
52 Галинка Ненова Радоева Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 9.10.2015 г.
53 Йордан Георгиев Йорданов Специалист Отдел СИ-Ловеч 7.10.2015 г.
54 Бойка Иванова Борисова Началник на отдел Отдел СИ-Монтана 7.10.2015 г.
55 Албена Кръстева Стоянова Главен експерт Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
56 Илия Иванов Илиев Главен експерт Отдел СИ-Монтана 9.10.2015 г.
57 Лилия Иванова Илиева Главен експерт Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
58 Лиляна Асенова Младенова Главен експерт Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
59 Маргарита Младенова Езекиева Главен експерт Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
60 Капка Славова Петрова Старши експерт Отдел СИ-Монтана 7.10.2015 г.
61 Цветана Петкова Върбанова Старши експерт Отдел СИ-Монтана 7.10.2015 г.
62 Петранка Иванова Канова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
63 Емилия Найден. Парашкевова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
64 Василка Венелинова Илиева Старши специалист Отдел СИ-Монтана 7.10.2015 г.
65 Мариана Иванова Михайлова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
66 Аксиния Василева Дамянова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
67 Мариела Димитрова Петкова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 8.10.2015 г.
68 Младен Димитров Първанов Специалист Отдел СИ-Монтана 7.10.2015 г.
69 Весела Георгиева Георгиева Началник отдел Отдел СИ-Плевен 24.10.2015 г.
70 Пламен Георгиев Петков Началник на отдел Отдел СИ-Плевен 12.10.2015 г.
71 Димитра Лазос Сукалопулу Главен експерт Отдел СИ-Плевен 7.10.2015 г.
72 Атанаска Борисова Ганчева Главен експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
73 Павлина Кирилова Спасова Главен експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
74 Емилия Захариева Тодорова Главен експерт Отдел СИ-Плевен 12.10.2015 г.
75 Димка Маринова Игнатова Главен експерт Отдел СИ-Плевен 7.10.2015 г.
76 Ваня Ангелова Цолова Старши експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
77 Цветан Лазаров Цветков Старши експерт Отдел СИ-Плевен 9.10.2015 г.
78 Снежана Илиева Цонева Старши експерт Отдел СИ-Плевен 7.10.2015 г.
79 Петя Николова Николова Старши експерт Отдел СИ-Плевен 9.10.2015 г.
80 Десислава Колева Тодорова Старши експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
81 Венцислав Стефанов Атанасов Старши експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
82 Теодора Стилиянова Ранкова Старши експерт Отдел СИ-Плевен 9.10.2015 г.
83 Йочка Танова Воденичарова Младши експерт Отдел СИ-Плевен 8.10.2015 г.
84 Емилия Любомирова Стефанова Старши специалист Отдел СИ-Плевен 7.10.2015 г.
85 Веселинка Алексиева Ангелова-Ковачева Старши специалист Отдел СИ-Плевен 9.10.2015 г.
86 Пламен Георгиев Петков Началник отдел Отдел СИ-Плевен 15.1.2016 г.
87 Аксения Валериева Христова Старши експерт Отдел СИ-Враца 18.1.2016 г.
88 Галина Илиянова Георгиева Старши експерт Отдел СИ-Враца 28.1.2016 г.
89 Бойко Насков Боев Главен специалист Отдел СИ-Плевен 6.4.2016 г.
90 Паулина Руменова Фирева Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 1.6.2016 г.
91 Тодор Боянов Луканов Старши специалист Отдел СИ-Монтана 1.7.2016 г.
92 Бойко Насков Боев Младши експерт Отдел СИ-Плевен 1.9.2016 г.
93 Мариана Иванова Михайлова Старши специалист Отдел СИ-Монтана 10.11.2016 г.
94 Красимира Милкова Кочева Младши експерт Отдел СИ-Ловеч 7.11.2016 г.
95 Валентин Георгиев Атанасов Младши експерт Отдел СИ-Монтана 5.12.2016 г.