Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Югозапад, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Име Длъжност Дирекция /Отдел/ Сектор Дата на деклариране
1 Силвия Венелинова Петрова Началник на отдел Отдел "Обща администрация" 07.04.2015г.
2 Албена Георгиева Банчева Главен счетоводител Отдел "Обща администрация" 01.04.2015г.
3 Адриана Розалинова Стойкова Старши счетоводител Отдел "Обща администрация" 07.04.2015г.
4 Даниела Димитрова Механджийска Главен експерт Отдел "Обща администрация" 01.04.2015г.
5 Силвия Стоянова Павлова-Ангелова Главен експерт Отдел "Обща администрация" 28.04.2015г.
6 Емилия Андонова Илиева Началник на отдел Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.04.2015г.
7 Мария Ангелова Бангачева Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
8 Йорданка Димитрова Чукарска Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
9 Андон Борисов Петров Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
10 Гергана Крумова Йочева майчинство Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
11 Христина Ангелова Иванова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
12 Антон Гьошев Андонов Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
13 Теменуга Цветкова Георгиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
14 Пенка Миткова Спасова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
15 Румяна Симеонова Михова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
16 Татяна Асенова Ангелова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
17 Весела Борисова Василева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
18 Елена Борисова Радина Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
19 Гергана Станимирова Григорова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
20 Мая Димитрова Вакадинова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
21 Гергана Стоянова Джамбазка Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
22 Марияна Георгиева Георгиева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
23 Катя Иванова Василева Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
24 Розка Филатова Вагалинска Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
25 Анка Петрова Димитрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
26 Поля Василева Тичева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
27 Калина Димитрова Оракова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
28 Стояна Василева Атанасова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
29 Радослав Милчев Илиев Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
30 Спас Николов Спасов Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
31 Борислава Борисова Христова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
32 Валентина Костова Миджова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
33 Драга Александрова Кочева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
34 Таня Костадинова Манова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
35 Красимира Георгиева Христова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
36 Емилия Крумова Митрева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
37 Катя Димитрова Антова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
38 Емилия Янева Искрева Изпълнител - хигиенист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.04.2015г.
39 Даниела Славчова Димитрова Началник на отдел Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
40 Роза Стоянова Ризова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
41 Бойко Костадинов Александров Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
42 Димитър СтефановМинчев Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
43 Ефросина Борисова Младенова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
44 Валентина Иванова Тонева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
45 Гергана Миланова Христова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
46 Ивелина Атанасова Иванова - Тамакярска Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
47 Слави Петров Кашкин Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
48 Гергана Испиридонова Станчева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
49 Мариана Стефанова Пашева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
50 Светлана Кирилова Деянова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
51 Ралица Валентинова Цонева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил" 01.04.2015г.
52 Мая Йорданова Симеонова Началник на отдел Отдел „Статистически изследвания – Перник" 03.04.2015г.
53 Любка Славчева Иванова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
54 Таня Кирилова Попова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
55 Цветелина Ангелова Евтимова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 01.04.2015г.
56 Лилия Любомирова Никифорова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
57 Лида Лилова Бонева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 08.04.2015г.
58 Лилия Венкова Димова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
59 Милослава Валентинова Димитрова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 07.04.2015г.
60 Милослава Николаева Темелкова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
61 Анелия Димитрова Славова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
62 Ирина Страхилова Младенова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
63 Людмила Милчова Никифорова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
64 Детелина Кирилова Василева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 07.04.2015г.
65 Таня Никифорова Феодорова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
66 Нели Седефчова Христова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
67 Павлина Йорданова Йосифова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
68 Надежда Иванова Иванова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
69 Методи Стоянов Стоилов Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник" 06.04.2015г.
70 Светла Господинова Иванова Началник на отдел Отдел „Статистически изследвания – София област“ 01.04.2015г.
71 Зорница Димитрова Иванова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
72 Анета Иванова Тотева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
73 Веселка Славчева Петкова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
74 Мариана Иванова Зидарова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
75 Катя Любенова Цонева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
76 Василка Бойчева Петрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
77 Евгения Георгиева Куцупарова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
78 Милена Младенова Илиева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
79 Рая Стефанова Петрова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
80 Любов Петровна Йовинска Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
81 Марияна Валентинова Силянова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ИБС" 01.04.2015г.
82 Цветанка Цветанова Попова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
83 Светла Илиева Велинова-Петрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
84 Радостина Петрова Партинова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
85 Стоянка Бориславова Христова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
86 Милка Руменова Гълъбова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
87 Николай Милчев Велев Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
88 Александър Николов Георгиев Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
89 Веска Димитрова Земеделска Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
90 Марияна Богданова Цветкова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
91 Николина Иванова Иванова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“, сектор "ДСС" 01.04.2015г.
92 Жасмина Иванова Менканджиева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“ 01.04.2015г.
93 Нонка Александрова Иванова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“ 01.04.2015г.
94 Кая Димитрова Юрукова Началник на отдел Отдел „Статистически изследвания – София“ 28.04.2015г.
95 Елка Бончева Кълвачева Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
96 Ирина Вескова Денчева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
97 Мария Любчова Цончева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
98 Мариана Йосифова Петрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 29.04.2015г.
99 Иван Венков Иванчев Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 07.04.2015г.
100 Ваня Христова Илиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
101 Десислава Илийчева Бурдиняшка Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
102 Бианка Василева Христакева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
103 Златина Иванова Симова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
104 Олга Николова Кръстева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
105 Боряна Христова Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СП" 28.04.2015г.
106 Петранка Цветанова Атанасова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
107 Лидия Цветанова Савова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
108 Габриела Михайлова Петриду Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
109 Надя Любчова Сергиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
110 Цветелина Тодорова Веселинова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 07.05.2015г.
111 Бояна Стоянова Иванова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
112 Юлия Ангелова Янкова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
113 Велислава Атанасова Божилова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
114 Боряна Карамфилова Димитрова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
115 Мария Димитрова Зафирова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
116 Силвана Христова Трендафилова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
117 Лъчезар Стефанов Йорданов Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ССТС" 28.04.2015г.
118 Силвия Христова Павлова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
119 Милена Славчева Димитрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
120 Даниела Веселинова Колева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
121 Сашка Бойчева Петрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
122 Росица Иванова Лалова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
123 Събина Яниславова Попова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
124 Снежанка Игнатова Димитрова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
125 Галина Борисова Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
126 Гена Илиева Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
127 Розалина Иванова Келова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 27.04.2015г.
128 Ирена Здравкова Велинова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
129 Цветанка Петкова Кръстева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
130 Евгения Петрова Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
131 Емилия Иванова Спасова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СТССМЕ" 28.04.2015г.
132 Пепа Стоянова Петрова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 03.04.2015г.
133 Светла Димитрова Йорданова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
134 Драгомир Георгиев Гетов Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 20.04.2015г.
135 Антон Йотов Витков Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
136 Янка Кирилова Атанасова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
137 Ростислав Иванов Илиев Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
138 Грета Стефанова Минкова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
139 Олга Лазарова Костадинова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
140 Наталия Пламенова Николова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
141 Маруся Славова Талиб Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
142 Мая Николова Стоянова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУ" 28.04.2015г.
143 Зорка Костадинова Борисова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
144 Галина Йорданова Боянова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
145 Веселина Любомир Андреева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 29.04.2015г.
146 Поля Христова Върбанова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
147 Стефка Божидарова Дамянова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
148 Петър Йорданов Петров Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
149 Елисавета Христова Маркова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 23.04.2015г.
150 Мария Енчева Ангелова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
151 Йорданка Борисова Илиева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 28.04.2015г.
152 Екатерина Костадинова Зографска Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 29.04.2015г.
153 Василка Димитрова Тумбанова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СФЕНЦ" 29.04.2015г.
154 Анна Тихомирова Маринова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
155 Йонка Йорданова Георгиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
156 Даниела Кръстева Маринкова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
157 Снежина Мартинова Димитрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
158 Стела Любомирова Гетова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
159 Величка Николаева Михалкова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
160 Илиана Петкова Гюрова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 24.04.2015г.
161 Анита Любомирова Първанова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
162 Владислав Цветанов Костадинов Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
163 Елена Радославова Димова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
164 Богдана Стефанова Маринкова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
165 Марияна Първанова Димитрова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 24.04.2015г.
166 Грозданка Василева Андонова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
167 Латинка Здравкова Симеонова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
168 Елка Кирилова Палаханова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
169 Даниела Цветанова Цветкова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
170 Юлия Максимова Стоицова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 01.10.2015г.
171 Ина Красимирова Тачева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 01.10.2015г.
172 Любка Николова Генова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
173 Антоанина Добринова Янчева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 29.04.2015г.
174 Рафаела Антонова Димитрова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СУЖДРД" 28.04.2015г.
175 Маргарита Сарова Йотова Началник на сектор Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
176 Росица Любомирова Евтимова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
177 Дима Маринова Ангелова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
178 Лилия Антонова Кръстева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
179 Зорница Димитрова Георгиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
180 Красимир Минков Минков Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
181 Рая Емилова Илиева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
182 Елисавета Манолова Симеонова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
183 Николинка Цветанова Александрова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
184 Димитрина Спирова Захариева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
185 Румяна Николова Борисова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
186 Елена Методиева Николова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
187 Гергана Николова Лозанова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
188 Ани Арангелова Чалева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
189 Илияна Димитрова Ангелова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
190 Мариана Петрова Стражакова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 28.04.2015г.
191 Светла Парашкевова Кирилова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 28.04.2015г.
192 Благородка Недкова Тодорова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 29.04.2015г.
193 Зорница Георгиева Данкова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 28.04.2015г.
194 Пенка Ангелова Димитрова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 28.04.2015г.
195 Ваня Дафинова Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 28.04.2015г.
196 Даниела Стойчева Макенодска Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“ 29.04.2015г.
197 Руслан Тимерфаязович Нургалиев Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“ 30.04.2015г.
198 Калина Димитрова Оракова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.06.2015г.
199 Татяна Асенова Ангелова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.09.2015г.
200 Бирислава Борисова Христова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.09.2015г.
201 Драга Александрова Кочева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.10.2015г.
202 Антония Симеонова Джонева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“ 11.08.2015г.
203 Антония Симеонова Джонева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“ 01.10.2015г.
204 Павлина Йорданова Йосифова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 08.09.2015г.
205 Надежда Иванова Иванова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 08.09.2015г.
206 Детелина Кирилова Василева Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 08.09.2015г.
207 Ирина Страхилова Младенова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 10.10.2015г.
208 Таня Никифорова Феодорова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 10.10.2015г.
209 Славка Митрушинова Веселинова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 20.04.2015г.
210 Здравка Захриева Бобева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 11.05.2015г.
211 Красимира Янкова Петрова - Цонковска Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 01.10.2015г.
212 Пенка Съйкова Чавдраска Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "МС" 09.10.2015г.
213 Димитър Димов Димов Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 14.03.2016г.
214 Асен Димитров Огнянски Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.05.2016г.
215 Силвия Кирилова Венкова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“ 03.05.2016г.
216 Светлана Петкова Дикова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 03.05.2016г.
217 Лилия Вескова Кацарова Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 03.05.2016г.
218 Даниела Цветанова Цветкова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 03.05.2016г.
219 Марияна Сотирова Танчева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "МС" 04.05.2016г.
220 Боряна Христова Иванова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 08.06.2016г.
221 Богдана Стефанова Иванова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 06.07.2016г.
222 Николина Иванова Иванова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“ 01.08.2016г.
223 Весела Станишева Андонова Десподова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 01.09.2016г.
224 Сузана Пламенова Антова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“ 10.10.2016г.
225 Дияна Георгиева Йосифова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 10.10.2016г.
226 Лидия Йорданова Пандурска Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 13.10.2016г.
227 Анета Василева Велева Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 01.11.2016г.
228 Димитрина Трифонова Иванова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 24.11.2016г.
229 Вяра Максимова Илиева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 01.12.2016г.
230 Капка Рангелова Юрукова Старши специалист Отдел „Статистически изследвания – София област“ 03.01.2017г.
231 Росица Трифонова Петрова Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 03.01.2017г.
232 Лида Лилова Бонева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – Перник“ 04.01.2017г.
233 Лилия Антова Кръстева Главен експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 06.02.2017г.
234 Теодора Михайлова Тодорова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 22.03.2017г.
235 Златоела Иванова Янева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "МС" 22.03.2017г.
236 Росица Трифонова Петрова Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 27.03.2017г.
237 Деница Богоева Богоева Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "СС" 27.03.2017г.
238 Лидия Йорданова Пандурска Старши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 29.03.2017г.
239 Асен Димитрова Огнянски Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – Благоевград“ 30.03.2017г.
240 Павлина Георгиева Наумова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 21.04.2017г.
241 Грозданка Василева Андонова Главен специалист Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "АП" 05.05.2017г.
242 Александър Николов Георгиев технически сътрудник Отдел „Статистически изследвания – София област“ 26.06.2017г.
243 Румен Крумов Мавродиев Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София област“ 10.07.2017г.
244 Лилия Стоянова Патова - Манчева Младши експерт Отдел „Статистически изследвания – София“, сектор "ИБС" 20.07.2017г.