Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Юг, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Име Длъжност Дирекция/отдел/сектор Дата на деклариране
1 Кристина Крумова Захариева Началник на отдел Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
2 Галина Христова Петрова Главен счетоводител Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
3 Ованес Кеворк Марукян Главен експерт Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
4 Валентин Андреев Точев Главен експерт Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
5 Велияна Атанасова Тошева Главен експерт Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
6 Антоанетка Георгиева Цанева Старши експерт Отдел "Обща администрация" 16.10.2015 г.
7 Мария Василева Желева Началник на отдел Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
8 Илияна Ненчева Баръмова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
9 Елена Благоева Кирова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
10 Мария Йорданова Кириванова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
11 Жана Йорданова Стоянова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
12 Маргрет Стефанова Христова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
13 Славяна Тодорова Костурска Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
14 Филка Дялкова Стефанова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
15 Мюрифе Ахмед Сали Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
16 Димитринка Александрова Сандева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
17 Мукадес Рашидова Халилова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
18 Дорка Митрева Митева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
19 Антон Станимиров Беков Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 16.10.2015 г.
20 Георги Стефанов Щерев Началник на отдел Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
21 Ангел Петров Велчев Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
22 Георги Тодоров Ангелов Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
23 Гергана Атанасова Спасова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
24 Пенка Грозева Спасова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
25 Христина Димитрова Янева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
26 Атанаска Георгиева Иванова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
27 Деян Маринов Георгиев Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
28 Валентина Ангелова Пейчинова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
29 Мариела Стоянова Кочева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
30 Гергана Димитрова Божкова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
31 Мария Георгиева Чорбаджакова-Димитрова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
32 Даниела Димитрова Георгиева Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
33 Мария Борисова Димитрова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
34 Милка Николова Благова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
35 Тодорка Симеонова Караджова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
36 Красимира Кръстева Гаджева Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
37 Мариана Иванова Кривошиева Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
38 Петьо Иванов Гешев Специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
39 Даниела Костадинова Ганчева Специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
40 Мария Петкова Алексиева Специалист Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 16.10.2015 г.
41 Живко Киров Курсов Началник на сектор Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
42 Мирослав Цветков Стаматов Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
43 Блага Йорданова Василева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
44 Анастасия Дончева Няголова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
45 Ирена Иванова Данова-Чойнева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
46 Иван Радев Терзийски Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
47 Пенка Димитрова Петкова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
48 Мариана Заркова Стойчева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
49 Иванка Филчева Мъмърска Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
50 Яна Василева Генчева-Димова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
51 Десислава Любенова Хаджиева Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
52 Полина Иванова Костадинова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
53 Йорданка Иванова Атанасова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
54 Димитър Николов Паскалев Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
55 Дарина Димитрова Павлова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
56 Марияна Георгиева Стойчева Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
57 Маргарита Петрова Попова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
58 Жанет Владимирова Петрова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
59 Мариана Танчева Петрова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 16.10.2015 г.
60 Димитър Александров Димитров Началник на сектор Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
61 Димитринка Апостолова Стринска Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
62 Светлана Атанасова Атанасова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
63 Николета Атанасова Малинова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
64 Йовчо Жеков Жеков Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
65 Тоня Василева Сиракова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
66 Димитър Василев Кендев Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
67 Снежана Георгиева Обрешкова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
68 Величка Тодорова Янева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
69 Мария Ганчева Райчева Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
70 Мария Петрова Писанова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
71 Милена Тенева Енева Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
72 Юлия Илиева Таблова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
73 Богдана Ненчева Лазарова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
74 Генка Петрова Килиджийска Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
75 Еленка Христева Николова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.10.2015 г.
76 Николай Романов Славов Началник на отдел Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
77 Димка Илиева Дариткова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
78 Радка Анастасова Кетева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
79 Георги Стоянов Присадов Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
80 Иван Николов Даритков Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
81 Галина Гавраилова Чакърова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
82 Мария Методиева Василева Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
83 Малинка Събинова Сиракова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
84 Магда Милева Грамадарова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
85 Бинка Людмилова Молова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
86 Милена Асенова Сивкова-Медова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
87 Марияна Бисерова Сивкова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
88 Марияна Станиславова Якимова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
89 Веска Анастасова Ставракева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
90 Йорданка Калинова Тошева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
91 Даниела Василева Чолакова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
92 Севдалина Славчева Юрукова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
93 Фидан Илиянов Атанасов Специалист Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 16.10.2015 г.
94 Наско Грудев Нанев Началник на отдел Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
95 Аракси Агоп Чапанова Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
96 Васко Станчев Станчев Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
97 Светла Костова Велева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
98 Николинка Йорданова Делчева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
99 Мария Райнова Митева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
100 Стоянка Димитрова Въчева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
101 Тонка Костова Тончева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
102 Виолета Георгиева Грозева Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
103 Николай Георгиев Латев Главен експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
104 Веселина Генчева Андонова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
105 Стефка Александрова Димитрова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
106 Гергана Ангелова Димитрова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
107 Павел Несторов Несторов Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
108 Марианка Стайкова Кирева Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
109 Красимира Йорданова Русева Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
110 Живка Хубенова Хубенова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
111 Марина Петрова Иванова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
112 Йорданка Димитрова Ангелова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
113 Галя Милкова Костадинова Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
114 Валентина Гинева Ситнева Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
115 Христо Стоянов Христонов Специалист Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 16.10.2015 г.
116 Мая Стефанова Шопова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 26.10.2015 г.
117 Стела Апостолова Апостолова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 9.11.2015 г.
118 Александър Димитров Панайотов Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.11.2015 г.
119 Мария Николаева Петева Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 20.11.2015 г.
120 Лазар Рангелов Христов Изпълнител - шофьор Отдел "Обща администрация" 1.12.2015 г.
121 Цветана Михайлова Панайотова Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 2.12.2015 г.
122 Силвия Петкова Генова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 13.12.2015 г.
123 Таня Георгиева Янакиева Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 5.1.2016 г.
124 Николай Илиев Желев Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 9.3.2016 г.
125 Арменухи Агоп Паралингова Главен счетоводител Отдел "Обща администрация" 3.5.2016 г.
126 Светлана Иванова Кирева Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 1.7.2016 г.
127 Иван Николов Даритков Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 1.8.2016 г.
128 Георги Стоянов Присадов Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 1.8.2016 г.
129 Огнян Митков Тодев Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 7.9.2016 г.
130 Пламена Живкова Петева Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 7.9.2016 г.
131 Мария Емилова Костадинова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 1.11.2016 г.
132 Виолета Василева Миленкова Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 16.11.2016 г.
133 Констонтин Енчев Енчев Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 17.11.2016 г.
134 Явор Акселов Буков Младши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 1.12.2016 г.
135 Васил Йорданов Пенев Старши експерт Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на предприятията" 1.12.2016 г.
136 Димитринка Николова Македонска Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" сектор "Статистика на домакинствата и лицата" 6.3.2017 г.
137 Даниел Николов Кермедчиев Старши специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 20.3.2017 г.
138 Марияна Димитрова Павлова Главен специалист Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 20.3.2017 г.
139 Георги Запрянов Ангелов Главен експерт Отдел "Обща администрация" 6.6.2017 г.