Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Север, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

№ по ред ИМЕ ДЛЪЖНОСТ Дирекция /Отдел/ Сектор Дата на деклариране
1 Галина Василева Ханджиева Началник на отдел отдел СИ - Русе 08.10.2015 г.
2 Диана Алексиева Самхарадзе Началник на отдел отдел Обща администрация 08.10.2015 г.
3 Румен Павлов Николов Главен експерт отдел Обща администрация 07.10.2015 г.
4 Ирена Цветанова Добрева Старши експерт отдел Обща администрация 07.10.2015 г.
5 Анета Кръстева Бузева Младши експерт отдел Обща администрация 13.10.2015 г.
6 Румяна Симеонова Илиева Младши експерт отдел Обща администрация 07.10.2015 г.
7 Галина Величкова Добрева Изпълнител-шофьор отдел Обща администрация 12.10.2015 г.
8 Борислав Тодоров Борисов Началник на отдел отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
9 Михаилка Иванова Григорова Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
10 Катя Кръстева Кръстева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
11 Светлана Цонева Братоева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
12 Мая Янакиева Блажева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
13 Николай Илиев Николов Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
14 Атанаска Димитрова Добрева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
15 Даниела Цветанова Дончева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
16 Любка Илиева Йорданова Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
17 Павлинка Йорданова Паринова Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
18 Йонка Георгиева Кабадаева Старши експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
19 Николина Генчева Станева Младши експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
20 Румен Тодоров Радков Младши експерт отдел СИ - Велико Тарново 13.10.2015 г.
21 Мариела Маринова Мусева Младши експерт отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
22 Кристина Тихомирова Бейска Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
23 Мариана Пенкова Маркова Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
24 Божидарка Тотева Григорова Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
25 Анелия Иванова Атанасова Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 14.10.2015 г.
26 Анета Станева Койчева Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
27 Аничка Иванова Ангелова Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
28 Таня Борисова Денчева Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 08.10.2015 г.
29 Георги Владимиров Цветков Началник на отдел отдел СИ - Габрово 09.10.2015 г.
30 Радка Петрова Петрова Главен експерт отдел СИ - Габрово 07.10.2015 г.
31 Николета Константинова Валачева Главен експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
32 Даринка Пенева Радкова Главен експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
33 Ивета Баева Иванова Главен експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
34 Ценка Борисова Рачева Главен експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
35 Марияна Драганова Драганова Главен експерт отдел СИ - Габрово 19.10.2015 г.
36 Ваня Пенева Пенчева Старши експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
37 Марияна Петрова Спасова Старши експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
38 Румянка Христова Ботева Старши експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
39 Силвана Стоянова Стоянова Старши експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
40 Ина Савова Минчева Младши експерт отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
41 Цанка Пенчева Цонева Старши специалист отдел СИ - Габрово 08.10.2015 г.
42 Даниела Ненова Данаилова Началник на отдел отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
43 Янка Георгиева Стефанова Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
44 Калинка Атанасова Вълчева Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
45 Петя Аврамова Петрова Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
46 Гергана Йорданова Костова Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
47 Милена Найденова Рашкова Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
48 Анита Христова Златева Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
49 Радостина Иванова Петкова Главен експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
50 Ани Димитрова Стоимеонова Старши експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
51 Божана Станчева Николова Младши експерт отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
52 Галина Димитрова Георгиева Главен специалист отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
53 Севдалина Пенчева Радева Старши специалист отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
54 Иванка Дочева Дачева Старши специалист отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
55 Гинка Димова Маджарова Старши специалист отдел СИ - Разград 08.10.2015 г.
56 Йорданка Василева Костова Главен експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
57 Марчела Димитрова Киселова Главен експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
58 Вилма Петрова Локмаджиева Главен експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
59 Наталия Йозова Георгиева Главен експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
60 Цецка Петрова Проданова Главен експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
61 Юлка Ангелова Франческова Главен експерт отдел СИ - Русе 12.10.2015 г.
62 Нурсел Юсеинова Чолакова Старши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
63 Янка Петрова Богословова Старши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
64 Огнян Божидаров Бобчев Младши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
65 Росица Стоянова Коева Младши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
66 Антония Стефанова Атанасова-Стоянова Младши експерт отдел СИ - Русе 08.10.2015 г.
67 Галина Петрова Лазарова Младши експерт отдел СИ - Русе 12.10.2015 г.
68 Ивелина Петрова Калчева Младши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
69 Нели Тодорова Стоянова Младши експерт отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
70 Десислава Божидарова Сандева - Илиева Младши експерт отдел СИ - Русе 12.10.2015 г.
71 Семахат Шефкъева Мехмедова Главен специалист отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
72 Емилия Янкова Балякова Старши специалист отдел СИ - Русе 12.10.2015 г.
73 Пенка Стоилова Кулева Старши специалист отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
74 Нели Пенева Вълчева Старши специалист отдел СИ - Русе 07.10.2015 г.
75 Стефка Иванова Малчева Началник на отдел отдел СИ - Силистра 08.10.015 г.
76 Марийка Иванова Пенева Главен експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
77 Веселина Кирилова Атанасова Главен експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
78 Миглена Димитрова Керанова-Фердинандова Главен експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
79 Надежда Алексиева Георгиева Главен експерт отдел СИ - Силистра 09.10.2015 г.
80 Добромира Димитрова Йовчева Главен експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
81 Ивелина Стоянова Славова Старши експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
82 Галя Александрова Иванова Старши експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
83 Дарина Георгиева Попова-Арнаудова Старши експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
84 Маргарита Николова Стойнова Младши експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
85 Недялка Михайлова Георгиева Младши експерт отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
86 Ана Филева Енева Старши специалист отдел СИ - Силистра 08.10.2015 г.
87 Николай Искъров Йорданов Специалист отдел СИ - Силистра 09.10.2015 г.
88 Десислава Петрова Алексиева Старши специалист отдел СИ - Силистра 12.10.2015 г.
89 Даниела Кирилова Кукумеева-Ненова Младши експерт отдел СИ - Велико Тарново 11.01.2016 г.
90 Георгия Антонова Илиева Младши експерт отдел СИ - Велико Тарново 01.02.2016 г.
91 Елис Ердинчева Юсуфова Младши експерт отдел СИ - Силистра 01.02.2016 г.
92 Християна Цанева Цанева Младши експерт отдел СИ - Габрово 01.02.2016 г.
93 Борислав Николаев Обретинчев Младши експерт отдел СИ - Габрово 01.02.2016 г.
94 Таня Александрова Божкова Старши експерт отдел СИ - Силистра 12.04.2016 г.
95 Ивайло Борисов Милонов Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 16.05.2016 г.
96 Пламена Красимирова Желева Старши експерт отдел СИ - Силистра 01.06.2016 г.
97 Марияна Иванова Панева Младши експерт отдел СИ - Русе 25.07.2016 г.
98 Владислав Динков Кръстев Младши експерт отдел СИ - Русе 25.07.2016 г.
99 Юлиан Генов Тодоров Младши експерт отдел СИ - Русе 25.07.2016 г.
100 Николай Искъров Йорданов Младши експерт отдел СИ - Силистра 01.08.2016 г.
101 Георги Върбанов Тодоров Младши експерт отдел СИ - Разград 01.08.2016 г.
102 Деян Димитров Хаджииванов Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 01.11.2016 г.
103 Борислав Николаев Обретинчев Младши експерт отдел СИ - Габрово 01.11.2016 г.
104 Станислав Николаев Локмаджиев Старши експерт отдел СИ - Разград 14.11.2016 г.
105 Валентина Стефанова Генчева Главен експерт отдел СИ - Велико Тарново 01.12.2016 г.
106 Ралица Стоянова Дечева Младши експерт отдел СИ - Разград 01.12.2016 г.
107 Йоанна Станимирова Коцева Младши експерт отдел СИ - Габрово 01.03.2017 г.
108 Борислав Николаев Обретинчев Старши експерт отдел СИ - Габрово 05.04.2017 г.
109 Павлинка Петкова Спасова Главен специалист отдел СИ - Велико Тарново 02.05.2017 г.
110 Галина Василева Ханджиева Главен експерт отдел СИ - Русе 25.05.2017 г.
111 Пламена Невянова Колева Младши експерт отдел СИ - Разград 10.07.2017 г.
112 Йоанна Станимирова Коцева Младши експерт отдел СИ - Габрово 01.08.2017 г.
113 Кристина Тихомирова Бейска Старши експерт отдел СИ - Велико Тарново 18.10.2017 г.
114 Марчела Димитрова Киселова Началник на отдел отдел СИ - Русе 09.11.2017 г.
115 Ирена Цветанова Добрева Началник на отдел отдел ОА 09.11.2017 г.
116 Георгия Антонова Илиева Старши експерт отдел СИ - Велико Тарново 01.12.2017 г.
117 Севдина Иванова Йорданова Старши експерт отдел ОА 02.01.2018 г.
118 Катя Бориславова Неделчева Главен експерт отдел СИ - Разград 02.01.2018 г.
119 Добромира Димитрова Йовчева Началник на отдел отдел СИ - Силистра 01.03.2018 г.