Премини към основното съдържание

Регистър на служителите от ТСБ - Югоизток, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ

Име Длъжност Дирекция/Отдел/Сектор Дата на деклариране
1 Катя Атанасова Христова Началник на отдел Обща администрация 15.10.2015 г.
2 Петранка Желязкова Бончева Главен счетоводител Обща администрация 15.10.2015 г.
3 Георги Иванов Найденов Главен експерт Обща администрация 23.10.2015 г.
4 Златинка Георгиева Бояджиева Главен експерт Обща администрация 15.10.2015 г.
5 Гергана Бойчева Стоянова Старши експерт Обща администрация 15.10.2015 г.
6 Георги Желязков Парушев Изпълнител - шофьор Обща администрация 15.10.2015 г.
7 Димитринка Кралева Желязкова Началник на сектор Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
8 Атанас Димитров Атанасов Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 16.10.2015 г.
9 Илияна Тодорова Стоянова Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
10 Атанаска Дичева Кръстева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 19.10.2015 г.
11 Катя Георгиева Янакиева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
12 Йорданка Бинева Бинева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
13 Веселина Димитрова Чанева Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
14 Цезара Петрова Стоянджова Главен специалист Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
15 Боряна Димова Златева Главен специалист Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
16 Ирка Стоянова Атанасова Старши специалист Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.10.2015 г.
17 Дочка Петрова Камбурова Началник на сектор Отдел СИ - Бургас, сектор БС 19.10.2015 г.
18 Дарина Христова Александрова Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 15.10.2015 г.
19 Жана Христова Недева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 15.10.2015 г.
20 Женета Петрова Русинова Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
21 Кармен Константинова Димитрова Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
22 Дечка Куманова Славчева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 19.10.2015 г.
23 Медиха Салихова Карагьозова Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 19.10.2015 г.
24 Живка Паскалева Пенчева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
25 Ирина Николова Миланова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
26 Веселина Величкова Кремакова-Дюлгерова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
27 Кирилка Динева Георгиева Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 16.10.2015 г.
28 Милена Димитрова Кисьова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 20.10.2015 г.
29 Зафирка Костадинова Георгиева Главен специалист Отдел СИ - Бургас, сектор БС 15.10.2015 г.
30 Антон Захариев Георгиев Началник на отдел Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
31 Ася Емилова Димитрова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
32 Сребрина Атанасова Ганушева Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
33 Светлана Димитрова Манолова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 20.10.2015 г.
34 Мая Христова Петрова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
35 Веска Йорданова Иванова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
36 Радостина Михайлова Митева Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
37 Добринка Илиева Паскова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
38 Анна Христова Попова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
39 Радостина Димитрова Стоянова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
40 Радка Йорданова Монева Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
41 Радка Иванова Влайкова Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
42 Елена Йорданова Йоргова Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
43 Цветан Неделчев Дачев Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
44 Ирена Илиева Добрева Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
45 Диана Ангелова Пирдопска Старши експерт Отдел СИ - Сливен 15.10.2015 г.
46 Цанка Недева Тенева Главен специалист Отдел СИ - Сливен 20.10.2015 г.
47 Милена Иванова Караиванова Началник на отдел Отдел СИ - Стара Загора 20.10.2015 г.
48 Емилия Якимова Баланова Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 26.10.2015 г.
49 Маргарита Веселинова Петрова Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
50 Алиса Радева Минева Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
51 Тоня Ангелова Василева Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
52 Светла Николаева Илиева Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
53 Петя Найденова Петкова Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 20.10.2015 г.
54 Калина Филипова Бакърджиева Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
55 Румен Стоянов Славов Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 29.10.2015 г.
56 Маруся Тодорова Петрова Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
57 Нели Стайчева Петрова Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 26.10.2015 г.
58 Милена Иванова Желева Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 20.10.2015 г.
59 Гергана Нейчева Митева Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 21.10.2015 г.
60 Станимира Иванова Демирева Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 22.10.2015 г.
61 Петър Митков Петров Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
62 Тонка Георгиева Шишкова Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 21.10.2015 г.
63 Борислава Георгиева Степанова Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 20.10.2015 г.
64 Мими Кънева Динева Главен специалист Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
65 Маргарита Великова Бригова Главен специалист Отдел СИ - Стара Загора 28.10.2015 г.
66 Величка Събева Кръстева и.д.Началник на отдел Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
67 Мари Ангелова Гогуланова-Павлова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
68 Красимира Иванова Георгиева Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
69 Ваня Димитрова Лазарова-Христова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
70 Емилия Георгиева Петрова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
71 Стела Георгиева Ненова-Вангелова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
72 Генка Стоянова Панкова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
73 Дияна Михова Балева-Бурилкова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
74 Добромир Стефанов Ангелов Старши експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
75 Краса Илиева Стефанова Старши експерт Отдел СИ - Ямбол 20.10.2015 г.
76 Ралица Илиева Танева Старши експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
77 Валентина Петрова Важарова Старши експерт Отдел СИ - Ямбол 15.10.2015 г.
78 Елена Кунева Кунева Главен специалист Отдел СИ - Ямбол 20.10.2015 г.
79 Катя Атанасова Христова Началник на отдел Обща администрация 25.02.2016 г.
80 Дочка Петрова Камбурова Началник на отдел Отдел СИ - Бургас 26.02.2016 г.
81 Величка Събева Кръстева Началник на отдел Отдел СИ - Ямбол 29.02.2016 г.
82 Ивелина Господинова Недева Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 22.03.2016 г.
83 Атанаска Дичева Кръстева Началник на сектор Отдел СИ - Бургас, сектор БС 25.03.2016 г.
84 Красимир Колев Костадинов Главен експерт Обща администрация 15.04.2016 г.
85 Димитринка Кралева Желязкова Началник на сектор Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 15.04.2016 г.
86 Таня Ганчева Танева Младши експерт Отдел СИ - Ямбол 10.05.2016 г.
87 Иванка Димитрова Чонгарова Младши експерт Отдел СИ - Ямбол 10.05.2016 г.
88 Петя Колева Станкова Главен експерт Отдел СИ - Ямбол 25.05.2016 г.
89 Никола Иванов Петров Изпълнител - шофьор Обща администрация 07.06.2016 г.
90 Ирина Петрова Петрова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 14.06.2016 г.
91 Ирена Стойчева Кондакова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 14.06.2016 г.
92 Дияна Иванова Горанова - Шидерова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 01.07.2016 г.
93 Нина Николова Акбашева Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 08.07.2016 г.
94 Веска Йорданова Иванова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 15.08.2016 г.
95 Диана Ангелова Пирдопска Главен експерт Отдел СИ - Сливен 02.09.2016 г.
96 Добромир Стефанов Ангелов Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 12.10.2016 г.
97 Динко Йосифов Моллов Главен специалист Обща администрация 01.11.2016 г.
98 Катя Георгиева Янакиева Главен експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 05.12.2016 г.
99 Пламен Ангелов Андонов Старши експерт Отдел СИ - Ямбол 19.12.2016 г.
100 Маруся Тодорова Петрова Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 22.12.2016 г.
101 Петър Митков Петров Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 22.12.2016 г.
102 Гергана Бойчева Стоянова Главен счетоводител Обща администрация 30.01.2017 г.
103 Катерина Троева Ангелова Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 01.02.2017 г.
104 Даниела Милкова Трендафилова Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 01.02.2017 г.
105 Гергана Нейчева Митева Главен експерт Отдел СИ - Стара Загора 15.02.2017 г.
106 Тонка Георгиева Шишкова Старши експерт Отдел СИ - Стара Загора 22.02.2017 г.
107 Николина Пенева Колева Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 10.04.2017 г.
108 Стоянка Иванова Среброва Старши експерт Обща администрация 02.05.2017 г.
109 Сиана Костадинова Дюлгерова Младши експерт Отдел СИ - Ямбол 01.06.2017 г.
110 Добромир Стефанов Ангелов Старши експерт Обща администрация 01.08.2017 г.
111 Марина Атанасова Чалъкова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 04.09.2017 г.
112 Дияна Иванова Горанова - Шидерова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 26.09.2017 г.
113 Антон Захариев Георгиев Началник на отдел Отдел СИ - Сливен 28.11.2017 г.
114 Eкатерина Манолова Стаматова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор ССАП 01.12.2017 г.
115 Ивелина Миткова Чолакова Старши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 01.12.2017 г.
116 Анна Христова Попова Главен експерт Отдел СИ - Сливен 01.12.2017 г.
117 Сребрина Атанасова Ганушева Главен експерт Отдел СИ - Сливен 01.12.2017 г.
118 Христислава Младенова Димитрова Младши експерт Отдел СИ - Стара Загора 07.12.2017 г.
119 Нина Георгиева Янева Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 07.12.2017 г.
120 Николета Михайлова Славова Главен специалист Отдел СИ - Бургас, сектор БС 11.12.2017 г.
121 Добромир Стефанов Ангелов Главен експерт Обща администрация 13.03.2018 г.
122 Ирина Петрова Петрова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 13.03.2018 г.
123 Йорданка Иванова Стоева Главен специалист Отдел СИ - Бургас, сектор БС 05.04.2018 г.
124 Добромир Стефанов Ангелов Главен експерт Обща администрация 11.04.2018 г.
125 Ирина Петрова Ангелова Младши експерт Отдел СИ - Бургас, сектор БС 11.04.2018 г.