Премини към основното съдържание

Изплатени обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_9.zastrahovki.xls

ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ЗА ПОРАЖЕНИЯ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Вид застраховка Изплатени застраховки *
Брой Хил.лв
Застраховки "Живот", постоянни здравни застраховки и допълнителни застраховки 38 302.0
Застраховка срещу злополука и заболяване 602 789.5
Автомобилно застраховане 70 964 99 458.3
Застраховане на релсови превозни средства и товари по време на превоз 0 0.0
Застраховане на плавателни съдове и товари по време на превоз 430 11 874.6
Авиационно застраховане 2 1 166.5
Застраховане срещу пожар и природни бедствия 5 367 12 595.9
Застраховане срещу щети на имущество 1 754 2 589.4
Застраховане за "Разни финансови загуби" 79 34.0
Общо: 79 236 128 810.2

*Изплатените застраховки са по данни, предоставени от 18 застрахователни дружества.
30.09.2009