Премини към основното съдържание

Поразени жилищни сгради от кризисни събития за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_6.jsgradi.xls

ПОРАЗЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Брой
Вид на сградата Поразени
сгради
Поразени
жилища
Жилищни сгради - общо
в т.ч.
2 079 2 336
От пожари 1 726 1 877
Сгради от панели (готови сглобяеми елементи) 123 205
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 95 232
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 288 69
Сгради от тухли (с гредоред без стоманобетон) 272 59
Сгради от камък 16 6
Сгради от дърво 55 4
Сгради от кирпич (сурови тухли) 37 7
Сгради от друг материал 49 18
От природни бедствия 278 273
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 4 0
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 27 32
Сгради от тухли (с гредоред без стоманобетон) 256 253
Сгради от кирпич (сурови тухли) 3 3
От аварии и катастрофи 30 20
Сгради от панели (готови сглобяеми елементи) 10 0
Сгради от стоманобетон (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) 6 6
Сгради от тухли (само с бетонна плоча) 14 14

Забележка: В ред “Жилищни сгради – общо” се съдържа общия брой на всички поразени жилищни сгради и жилища независимо от кризисните събития. Пораженията за жилищните сгради от пожари са по данни от областните дирекции МВР, а за природните бедствия и авариите са по данни от 264 общински администрации.
30.09.2009