Премини към основното съдържание

Реализирани нощувки в местата за настаняване


Реализирани нощувки в местата за настаняване1
(Брой)
Населени места / градове 2019 2020
България 27 154 791 11 968 483
София 1 973 362 744 965
Пловдив 510 676 238 022
Варна 4 980 352 1 725 438
Бургас 366 318 208 676
Плевен 60 632 66 091
Русе 164 486 81 112
Видин 46 655 79 601
Стара Загора 97 300 61 071
Сливен 55 230 33 017
Добрич 47 906 27 840
Шумен 68 032 35 370
Перник 16 045 12 419
Ямбол 30 988 17 485
Хасково 38 984 20 557
Пазарджик 24 892 12 833
Благоевград 57 915 25 392
Велико Търново 204 075 89 279
Враца 51 609 35 184

1 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023