Премини към основното съдържание

Цветан Маринов Нанов - главен секретар

Портрет на Цветан Нанов

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 703
Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00, петък от 14.00 до 16.00 часа
e-mail: [email protected]

Дата на раждане: 23.11.1964 г.
Женен, с 1 дете.
 
Образование и обучение
2000 - 2002 УНСС - София, Държавна администрация и международно право, Следдипломна квалификация
1985 - 1990 ТУ - Габрово, инженер "Електронна техника и микроелектроника",
специализация "Устройства за контрол и диагностика на електронни изделия", магистър
1979 - 1983 ТМЕТ "д-р Н. Василиади" , Габрово, "Технология на машиностроенето", средно  - специално
 
Допълнително обучение
2001 - 2003 СУ "Св. Климент Охридски" , София,
Магистърска програма "Европейска публична администрация"
1998 - 2000 Американска агенция за международно развитие,
Преминал програми и курсове на обучение на Програма "Инициатива местно самоуправление" с цел придобиване правото на преподаване по модулите: "Гражданско участие и взаимодействие", "Организационни и управленски умения", "Обслужване на гражданите", "Управление на човешките ресурси", "Работа на общинските съвети", "Новоизбрани кметове и общински съветници", "Обучение на обучаващи"
 
Обучения в чужбина
2007 Солун, Гърция - Интербалкански институт по публична администрация
Усвояване на средства от структурните фондове на ЕС
2002 Рим, Италия - Висша школа за държавна администрация към Министерството на вътрешните работи
Структура на органите на управление на държавите членки на ЕС
2001 Бирмингам, Англия - колеж "Нюмън"
Организация и управление на административни структури
Организационни и управленски умения
2000 Атина, Гърция - Център по публична администрация
Управление на човешките ресурси
Стратегическо планиране работа в екип
1998 Лондон, Англия - Център по публична администрация и развитие на персонала
Набиране и развитие на персонала в публичната сфера. Кариерно израстване

Белфаст, Северна Ирландия - Университет "Ълстър"
Междурегионално сътрудничество
Обучение на персонала. Разработка на обучителни модули

Дъблин, Република Ирландия - Школа за квалификация на кадри от администрацията
Квалификация и преквалификация на кадрите в публичната сфера
Сътрудничество между обучителни организации, бизнес и администрация

 
Езикови умения
английски, руски
 
Професионален опит
м. септември 2013 г.
и до момента
Национален Статистически Институт,
Главен секретар
м. юни 2012 г. -
м. август 2013 г.
Национален Статистически Институт,
Заместник-председател
2011 г. - май 2012 г. Национален Статистически Институт,
Главен секретар
м. юли 2010 г. -
м. декември 2010 г.
Национален Статистически Институт,
И.д. Главен секретар
м. януари 2010 г. -
м. юли 2010 г.
Национален Статистически Институт,
Директор на Дирекция "Разпространение на информацията"
м. ноември 2009 г. -
м. декември 2009 г.
Национален Статистически Институт,
Главен Експерт, и.д.Началник отдел "Регионална Статистика"
м. август 2008 г. -
м. септември 2009 г.
Национална агенция " Пътна инфраструктура",
Член на Надзорния съвет
м. август 2001 г. -
м. октомври 2008 г.
Областна администрация, гр. Габрово,
Областен управител
1993 - 2001 Общинска администрация, гр. Габрово,
Секретар на Община
1992 - 1993 Общинска администрация, гр. Габрово,
Ръководител сектор
1992 Общинска администрация, гр. Габрово,
Главен специалист
1991 - 1992 Общинска администрация, гр. Габрово,
специалист
1991 Община Габрово,
Общински съветник. Заместник председател на постоянната общинска комисия по "Обществен ред и сигурност", член на комисията по "Образование и младежки дейности".
1989 - 1991 Институт по експериментална екипировка /стипендиант от 1991г./,
специалист
1988 - 1989 Технически университет - Габрово,
Специалист - Майстор на научна апаратура
 
Работа по проекти и програми
2011 Член на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка
2011 Член на междуведомствената работна група за подпомагане на Съвета за електронно управление при МС
2011 Председател на експертния съвет по разработка на ИС «Демография», ИС «Краткосрочна бизнес статистика»
2011 Административен ръководител на Преброяване 2011
2010 Член и председател на експертния съвет по разработка на ИС «Преброяване»
2010 Член на комитета за наблюдение на ОП «Регионално развитие»
2010 Член на комитета за наблюдение на ОП «Административен капацитет»
2010 - 2012 Член на Работна група 12 Статистика