Премини към основното съдържание

Доц. д-р Атанас Атанасов - председател на НСИ

Портрет на доц. д-р Атанас Георгиев Атанасов

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 701
Приемно време: понеделник 15.00 - 17.00 часа
e-mail: [email protected]

Роден на 26 февруари 1977 г. в гр. Гоце Делчев
 
Образование
2015 Доктор по икономика, научна специалност „Статистика и демография“ – Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания. Тема на дисертационния труд: „Иконометрични подходи за сезонно изглаждане на динамични статистически редове“
1995 - 2000 Магистър по икономика, специалност „Статистика и иконометрия“ – Университет за национално и световно стопанство – София. Първенец на випуска, завършил с пълно отличие
 
Допълнителна квалификация
2014 Управление на проекти, финансирани по европейски програми – Университет за национално и световно стопанство – София
2014 Подготовка на предложения за научноизследователски проекти – Университет за национално и световно стопанство – София
2004 Проектиране и изпълнение на OLAP решения с MICROSOFT SQL SERVER – Майкрософт
2004 Управление на бази данни с MICROSOFT SQL SERVER 2000 – Майкрософт
 
Езикови умения
Владее английски, ползва немски и руски
 
Професионален опит
Юли 2022 Председател на НСИ
Ноември 2018 Доцент към катедра „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София
Март 2001 - Октомври 2018 Главен асистент/асистент към катедра „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София
Декември 2012 - Юни 2022 Управляващ съдружник в „Иконометрика“ ЕООД
Януари 2006 - Юни 2022 Управляващ съдружник в „МайкроСтат Аналитикс“ ООД
 
Участие в проекти
  Ръководител и експерт в над 130 проекта в областта на статистиката. Консултирал множество международни и национални институции, в т.ч. Световната банка, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Националния осигурителен институт, Сметната палата, консултант на банки и други институции
 
Научни публикации
  Автор на 60 научни публикации в областта на статистиката, в т.ч. 16 учебника и монографии, 15 статии в научни списания и 29 доклада в научни конференции
 
Членство в професионални организации
  • Световно иконометрично дружество (Member of the Econometric Society)
• Европейска мрежа за индустриална и бизнес статистика (ENBIS)