Премини към основното съдържание

Първа ученическа конференция по статистика

Публикувано на: 11.06.2022 - 20:30

На 10 юни 2022 г. в залата на Община Троян се проведе първата конференция по статистика за ученици. Съорганизатори са Националният статистически институт (НСИ) и СУ „Васил Левски“ в града. В събитието взеха участие г-жа Диана Янчева - заместник-председател на НСИ, г-н Росен Веселинов - заместник-областен управител на област Ловеч, г-жа Донка Михаилова - кмет на община Троян, Алина Русева - старши експерт  от РУО - Ловеч, г-н  Ангел Балев - директор на СУ „Васил Левски“, г-жа Радка Бончевска - директор на ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ - Троян, и много ученици.

В приветственото си слово г-жа Диана Янчева поздрави участниците с идеята за конференцията, разказа за дългогодишните усилия на НСИ за повишаване на функционалната грамотност по статистика сред подрастващите и отправи пожелание за все по-голяма масовост в Европейската олимпиада по статистика за ученици и Международния конкурс за статистически плакат. Знанията и уменията, които се придобиват при участие в двете състезания, развиват способността на младите хора да боравят успешно със статистическата информация и ги подготвят за качествена професионална реализация. В приветствените думи на официалните лица бе изтъкнат приносът на НСИ в образователния процес в средното училище и бе акцентирано върху гордостта, която изпитват преподавателите и учениците от Троян от постиженията си в националните кръгове през годините.

На конференцията бяха направени 17 презентации от ученици от 8. и 11. клас, като приоритетни области бяха демографската статистика, екологията и националните измерения на добива и потреблението на електроенергията и топлоенергията. Няколко от темите бяха ориентирани към местните специфики на Троян и общината. Младежите бяха вложили много старание и усърдие при придобиването на статистическата информация, създадена от НСИ, и при анализирането на данните.