Премини към основното съдържание

Новини

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

сряда, 10 ноември 2021 - 17:00

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP.

По покана на НСИ близо 50 експерта от Черноморския регион дискутираха предизвикателствата пред официалната статистика заради Ковид-19

сряда, 10 ноември 2021 - 13:25

Националният статистически институт на Република България организира на 4 и 5 ноември двудневен онлайн семинар на тема „Предизвикателствата пред официалната статистика по време на пандемията от Ковид-19“. Събитието е част от календара на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и се проведе в съответствие с Плана за действие на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация.

Обществена консултация относно новата регулаторна рамка за европейската статистика на населението

понеделник, 1 ноември 2021 - 13:50

Европейската комисия разработва нова регулаторна рамка за европейската статистика на населението, чиято цел е да обедини демографската статистика, статистиката на миграциите и преброяването. В тази връзка се провежда обществена консултация и всички заинтересовани страни - институции, организации и граждани, се приканват да дадат своето мнение до 23 декември 2021 година.

През периода ноември 2021 - февруари 2022 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

понеделник, 1 ноември 2021 - 09:40

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

20 октомври - Европейски ден на статистиката

сряда, 20 октомври 2021 - 11:00

На 20 октомври Европейската статистическа система (ЕСС) отбелязва за шести път Европейския ден на статистиката под мотото „Статистиката - ваксина за защита на демокрацията и борба с вируса на дезинформацията“. По този повод Европейският статистически консултативен комитет публикува изявление за необходимостта от справяне с дезинформацията чрез засилване на производството и използването на висококачествена статистическа информация с най-високи стандарти за прозрачност и отчетност като жизненоважно средство за защита на свободата и демокрацията.

Пета европейска олимпиада по статистика за ученици 2021/2022

вторник, 19 октомври 2021 - 14:30

През учебната 2021/2022 година ще се проведе Петата европейска олимпиада по статистика за ученици (ЕОС), която се организира от Евростат и 19 от държавите - членки на ЕС. Три нови държави се присъединяват към състезанието през тази година - Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Две контролни изследвания за Преброяване 2021 започва НСИ, броят на населението у нас ще е ясен в края на годината

вторник, 12 октомври 2021 - 13:00

Две контролни изследвания за Преброяване 2021 започва Националният статистически институт. Над четиристотин експерти, които работят в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях. Извадката е направена на случаен принцип и изследванията ще продължат до 31 октомври 2021 година.

Нови преброителни центрове започват работа в столицата и страната

понеделник, 4 октомври 2021 - 16:40

НСИ призовава хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят.

Подпомагащи центрове за преброяването във всички столични райони започват работа от утре, 5 октомври 2021 година. Допълнителни пунктове се откриват и в страната.

Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете. Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.