Премини към основното съдържание

Публикувани са резултатите от консултацията със заинтересованите страни за изменение на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки

Публикувано на: 16.08.2021 - 17:30

Националният статистически институт организира консултация със заинтересованите страни по предложение за изготвяне на законопроект за изменение на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки. В продължение на 14 дни - от 20 юли насам, становища по поставените въпроси изпращаха членовете на  Консултативния съвет за единно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство към НАП - браншови организации и организации на бизнеса, сдружения на счетоводителите, одиторски фирми и счетоводни къщи и т.н. 

Целта на промените в Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки е да създаде нормативната основа за прилагане на два европейски регламен-  та - Регламент (ЕС) № 2019/2152 и Регламент (ЕС) № 2020/1197 за неговото изпълнение, които регулират редица области на статистиката, сред които са бизнес статистиката, регионалната бизнес статистика, статистиката за международните дейности, статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки и други. Макар да са част от вътрешното право, за прилагане на цитираните регламенти е необходимо на национално ниво да бъдат въведени мерки за тяхното изпълнение.

Сред целите на законопроекта са също и да се повиши качеството и контрола върху достоверността на данните за износа между държавите членки;  да се създаде допълнителен източник на данни въз основа на обмена на микроданни за вътресъюзния износ на стоки, да се намалят асиметриите, да се осигури по-добър анализ на нововъзникващите явления, например глобализацията, който да се използва при разработване на политиките на Съюза.

Документите от консултацията могат да се видят прикачени по-долу или на портала на НАП (https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/6010c87a-9a54-4f62-9d9d-39ffa2668904 и https://nra.bg/wps/portal/nra/hidden.area/f627f8b1-92e1-4dd6-9261-ccfb2b7a58a6).