Премини към основното съдържание

Състояние на средствата за пощенските съобщения

Динамичен ред: PostServ_2.2.3.xls
СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ КЪМ 31.12.2014
Брой
Статистически зони
Статистически райони
Области
2014*
Пощенски станции Пощенски агентства (офиси)
Общо за страната 2 981 2 758
Северна и Югоизточна България 1 868 1 365
Северозападен район 534 366
Видин 82 42
Врaцa 110 64
Лoвeч 107 88
Мoнтaнa 104 57
Плeвeн 131 115
Северен централен район 481 347
Вeликo Търнoвo 154 87
Гaбрoвo 67 45
Рaзгрaд 87 66
Русe 103 108
Силистрa 70 41
Североизточен район 400 336
Вaрнa 132 170
Дoбрич 80 58
Търгoвищe 77 41
Шумeн 111 67
Югоизточен район 453 316
Бургaс 162 126
Сливeн 92 52
Стaрa Зaгoрa 129 104
Ямбoл 70 34
Югозападна и Южна Централна България 1 113 1 393
Югозападен район 549 892
Блaгoeвгрaд 127 141
Кюстeндил 78 45
Пeрник 68 55
Сoфия 156 108
Сoфия (стoлицa) 120 543
Южен централен район 564 501
Кърджaли 66 42
Пaзaрджик 106 100
Плoвдив 192 265
Смoлян 63 28
Хaскoвo 137 66

* Предварителни данни
21.05.2015