Премини към основното съдържание

Трафик на неуниверсалните пощенски услуги

Динамичен ред: PostServ_2.2.2.xls
ТРАФИК НА НЕУНИВЕРСАЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
хиляди броя
  2014
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 116 363.3
Вътрешни пратки 113 970.0
Международни входящи пратки 1 433.6
Международни изходящи пратки 959.7
КОЛЕТНИ ПРАТКИ над 10 кг до 20 кг 1 975.4
Вътрешни пратки 1 685.1
Международни входящи пратки 148.1
Международни изходящи пратки 142.2
ТЕЛЕГРАМИ 37.6
Вътрешни пратки 10.7
Международни пратки 26.9
30.06.2015