Премини към основното съдържание

Сергей Цветанов Цветарски - председател на НСИ

Портрет на Сергей Цветарски

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 701
Приемно време: понеделник 15.00 - 17.00 часа
e-mail: [email protected]

Роден на 19 юни 1958 г. в гр. Плевен
Женен
 
Образование
1977 – 1982 Университет за национално и световно стопанство (ВИИ „К. Маркс”)
 
Допълнителна квалификация
Юли 2009 Обучение на ръководен персонал, Туининг проект на НСИ с ДЕСТАТИС, УЦ-Бачиново
Април 2004 Управление на качеството за изграждане на административен капацитет в статистиката, Програма PHARE, УЦ-Сливек
Юли 2003 Европейска статистическа система, TES Institute, София
Ноември 2000 Демографски аспекти на стареенето и неговите отражения върху икономическото развитие, политики и планове, Международен институт на ООН по стареене на населението, Малта
Ноември 1989 Микрокомпютърни приложения за населението и планиране на развитието, Програма за развитие на ООН, ЦСУ на Унгария, Будапеща
Март – април 1993 Интегрирани бази данни за населението, Статистическо бюро на ООН, Ню Йорк
Септември 1985 – януари 1986 Демографски изследвания и планиране развитието на населението, Програма за развитие на ООН, Москва
 
Езикови умения
Английски, руски
ползва френски
 
Професионален опит
Август 2013 
юни 2014
Заместник-председател на НСИ
Януари 2012 –
януари 2013
Национален статистически институт, държавен експерт
Февруари 2000 – януари 2012 Национален статистически институт, началник на отдел „Регионална статистика
Септември 1998 – януари 2000 Национален статистически институт, Съветник на Председателя на НСИ
Май 1998 –
август 1998
„Контакт маркетинг” ООД, Управител
Септември 1995 – януари 1998 „Маркетинг и реклама”, МобилТел АД, Директор
Април 1992 – май 1995 Национален статистически институт, Началник на отдел „Демографска статистика”
Октомври 1986 –
март 1992
Централно статистическо управление, Главен специалист, ръководител на сектор „Текуща демографска статистика”
Октомври 1982 – септември 1986 Сътрудник, отдел „Преброяване на населението”, Научен център по Единна система за социална информация
 
Допълнителен професионален опит
2009 – 2012 Европейска комисия, Туининг проект с Държавния комитет по статистика (ДКС) на Азербайджан, Постоянен туининг съветник
1993, 1999 – 2003 Програма за развитие на ООН, „Доклад за човешкото за развитие в България”, ръководител на статистическия екип
2003  2004 Холандски демографски институт (NIDI), ”Прогнози на регионално ниво за раждаемостта и смъртността за 12-те страни-кандидатки за членство в ЕС”, ключов експерт
 
Научни публикации
2005 (с И. Балев) “Демографски процеси и бъдещи тенденции на българското население” в „Развитие на българското население”, Българска академия на науките, София
2006 “Бъдещо развитие на българското население” , в „Доклад за Президента на Република България” , София
2000 (с Elwood Carlson) “Birthweight and infant mortality in Bulgaria’s transition crisis”. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2000. Blackwell science Ltd., 14, 159-162
1996 (с Николай Големанов) “Свръхсмъртност на мъжете в България”. Статистика, No.2, НСИ, София
1993 (с Димитър Филипов) “Външна миграция на българското население”, Фондация “Свободна инициатива”, София
1992 (с Elwood Carlson) “Concentration of Rising Bulgarian Mortality Among Manual Workers”. Sociology and Social Research, vol. 76, No. 2, Los Angeles, California, USA
1986 Енциклопедия „България”, т. 6: „Социална структура на населението”; „Средна продължителност на живота”