Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
1
94558
2
XI шахта
XI shahta
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
268
2
94438
2
Акчелар
Akchelar
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
3
94544
2
Ален мак
Alen mak
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
4
95193
2
Арапя
Arapya
(48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
1699
5
94602
2
Бадемите
Bademite
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
(63183) с. Рудник, общ. Бургас, обл. Бургас
1883
6
95563
2
Балабанчево
Balabanchevo
(70247) гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
1880
7
94294
2
Балъм дере
Balam dere
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
8
94647
2
Батака
Bataka
(72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас
268
9
94856
2
Баш Самоков
Bash Samokov
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
10
95340
2
Бизнес парк Бургас 1
Biznes park Burgas 1
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
11
95354
2
Бизнес парк Бургас 2
Biznes park Burgas 2
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
12
95368
2
Бизнес парк Бургас 3
Biznes park Burgas 3
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
13
95371
2
Бизнес парк Бургас 4
Biznes park Burgas 4
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
14
95385
2
Бизнес парк Бургас 5
Biznes park Burgas 5
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
15
95426
2
Бизнес парк Крайморие
Biznes park Kraymorie
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
16
95412
2
Бизнес парк Меден рудник
Biznes park Meden rudnik
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
17
95409
2
Бизнес парк Сарафово
Biznes park Sarafovo
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
18
94366
2
Боровец-север
Borovets-sever
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
19
94371
2
Боровец-юг
Borovets-yug
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
20
95203
2
Боруна
Boruna
(48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
1695

Моля изчакайте